Luottamushenkilöt

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan luottamushenkilöt

Seurakunnanvaltuusto

Reijo Marjomaa, kirkkoherra
Matti Tikkunen, valtuuston puheenjohtaja
Veikko Halonen
Sakari Hukkanen
Ulla Kyllönen
Noora Lumpo
Seija Mäkiaho, varapuheenjohtaja
Laila Seppänen
Jyrki Säppi
Martti Taurovaara
Tuija Toivonen
Lea Vainio
Eila Valtanen

Seurakunnanneuvosto

Reijo Marjomaa, puheenjohtaja
Veikko Halonen, varapuheenjohtaja
Tuula Kärnä
Heikki Määränen
Simo Rönty
Laila Seppänen

Rukoushuoneiden isännöitsijät

Kajaani, Kristuksen kirkastumisen kirkko
Heikki Määränen puh. 0400 173 838

Kajaani, Lasari Muromalaisen tsasouna
Martti Taurovaara puh. 050 521 7992

Kuhmo, Karjalan valistajien kirkko
Pekka Myllylä puh. 0400 218 645

Ämmänsaari, Pyhän ristin rukoushuone
Nina Sivula puh. 040 536 7750

Suomussalmi, Kuivajärven tsasouna
Hannele ja Tommi Niskanen puh. 040 555 3639