Olet täällä

Saarna Puroniemen leirikeskuksessa Apostolien Pietarin ja Paavalin juhlana

Apostolien paaston huipentumana vietämme tänään pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin juhlaa.

Kirkko kehottaa meitä paastojen aikana keskittymään omaan sisimpäämme ja itsetarkkailuun. Kun ryhdymme tarkkailemaan itseämme, tulemme tietoisiksi omista puutteistamme ja heikkouksistamme. Emme pyri tietoisuuteen siksi, että masentuisimme todellisuudestamme, vaan siksi että Jumalan avulla ja armosta meillä on mahdollisuus muuttaa heikkoutemme vahvuudeksi.

Apostolit Pietari ja Paavali ovat kirkon kokemuksen erinomaisia esimerkkejä siitä, miten Jumalan armo muuttaa ihmisessä sen mikä on heikkoa vahvaksi ja sen mikä on vajavaista täydelliseksi.

Uuden testamentin kautta tunnemme apostolien Pietarin ja Paavalin heikkouksia. Jeesuksen opetuslapsena Pietari kielsi Kristuksen kolmesti ja Saulina Paavali vainosi kristittyjä suurella innolla. Antiokiassa apostolit sortuivat kiistelemään keskenään lain merkityksestä uudessa liitossa ja siitä voitiinko ilosanomaa Kristuksesta julistaa muille kuin juutalaisille (Gal. 2:11).

Inhimillisistä heikkouksista huolimatta ja Jumalan armon vaikutuksesta Pietarista tuli apostolien esikoinen ja kirkon uskon kallio. Paavalista taas kasvoi pakanakansojen valistaja ja Kristuksen kirkon kaunopuhuja. Jumalan armon vaikutus teki tyhjäksi heidän keskinäiset erimielisyytensä ja heistä molemmista tuli väkeviä uskon sankareita. He jakoivat saman innon evankeliumin puolesta ja tämä palava rakkaus Kristukseen johti lopulta molempien marttyyrikuolemaan.

Apostoli Paavali puhuu omasta heikkoudestaan vakuuttaen Jumalan ilmoittaneen hänelle, että ”voima tulee täydelliseksi heikkoudessa” (2 Kor. 12:9).

Kun ihmisinä luotamme liian paljon omiin voimiimme, rajoitamme muutoksen mahdollisuuden vain inhimilliseen mittaan. Kantaessamme itsemme ja heikkoutemme Jumalan eteen ja Hänen armoonsa turvautuen toteamme, että Jumala itse on se joka tekee täydelliseksi kaiken vajavaisen. Siksi myös me voimme hänen kauttansa ylittää heikkoutemme.  

Tänään olemme koolla niiden ihmisten joukolla, joiden lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden rakkaita muistoja syntyi täällä Puroniemen leirikeskuksessa. Yksi vahva muisto, joka yhdistää meitä kaikkia on kokemus yhteisöllisyydestä ja vahvasta työstä kirkon hyväksi, jossa heikkoutemme muuttuvat yhteiseksi vahvuudeksemme.

Apostolit Pietari ja Paavali ovat meille muistutus siitä, ettei kirkon työ ole sooloilua, yksityisyrittäjyyttä. Yhdessä olemme vahvoja ja Jumalan voima tulee ilmi juuri yhteisöllisyydessä. Tehtävämme on yhdessä elämisen kautta kasvaa kirkkoyhteisöksi seurakuntana, paikalliskirkkona ja yhtenä Kristuksen kirkkona. Tällöin me voimme apostolien Pietarin ja Paavalin tavoin olla kirkon apostolisen voiman lähteenä.

Täyttäköön Jumala meidät pyhien apostolien esirukouksien tähden ilolla tämän
praasniekan juhlimiseen.

 

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, puh. 020 6100 240, helsingin.hiippakunta@ort.fi