Olet täällä

Paimenmatkat ja tapaamiset

Tammikuu 2021

6.1. Kuopio: Pappistapaaminen

12.1. Teams-kokous: Piispainkokous

13.1. Kuopio: Johtoryhmä

14.1. Kuopio: Muistopalvelus, 60 vuotta arkkipiispa Hermanin kuolemasta

25.1. Kuopio: Toimittajatapaaminen

27.1. Kuopio: RIISAn henkilöiden tapaaminen

28.1. Kuopio: Johtoryhmä

 

Helmikuu 2021

1.2. Teams-kokous: Kirkon johtajien neuvottelu, työneuvotteluja keskustalolla

3.2. Kuopio: Kirkollishallitus

5.2. Kuopio: Työneuvotteluja

4.2. Kuopio: Henkilöstöpalaveri, johtoryhmä

8.2. Teams-kokous: Uskontojohtajien tapaaminen, neuvotteluja henkilökunnan kanssa

10.2. Kuopio: Teams-kokous lakityöryhmän kanssa, tapaamisia keskustalolla

11.2. Teams-kokous Helsingin hiippakunnan kirkkoherrojen kanssa

12.2. Kuopio: Keskustalon bliniateria, rekrytointineuvottelu, sovintosunnuntain tervehdyksen videointi

18.2. Kuopio: Kahvihetki keskustalon henkilöstön kanssa, ikonien ja kirjojen toimittaminen RIISAan

19.2. Kuopio: Tapaamisia

22.2. Kuopio: Johtoryhmä, työneuvotteluja

25.2. Kuopio: Juhlahetki keskustalolla

 

Maaliskuu 2021

2.3. Kuopio: Pappistapaaminen, työneuvottelu

3.3. Kuopio: Kirkollishallitus, piispainkokous, pappistapaaminen

8.3. Kuopio: Juhlahetki keskustalolla

11.3. Kuopio: Myyntituotteita RIISA:an

20.3. Kuopio: Kasteen sakramentti

25.3. Kuopio: Kirkkoherrojen Teams-tapaaminen

 

Huhtikuu 2021

7.4. Kuopio: Johtoryhmä

9.4. Kuopio: Teams-keskustelu, kahvitialisuus ja PKR kunniamerkkien luovutus

14.4. Kuopio: Puhelinneuvottelu

15.4. Kuopio: Lehtihaastattelu

21.4. Kuopio: Teams-kokoukset: kirkollishallitus ja piispainkokous

22.4. Kuopio: Henkilöstöpalaveri

23.-24.4. Kuopio ja Pielavesi: Kirkkoherrojen tapaaminen

Kaikkina muina päivinä puhelin- ym. työskentelyä koronavirus-pandemian tiimoilta kriisiryhmän ym. tahojen kanssa; arkisto- ja kansliatöitä

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, puh. 020 6100 240, helsingin.hiippakunta@ort.fi