Olet täällä

Saarna 12. helluntainjälkeisenä sunnuntaina Vantaalla

Päivän evankeliumiteksti (Matt. 19:16–26) käsittelee pelastuksen ja iankaikkisen elämän mahdollisuuksia ja on meille varmasti tuttu.

Jeesuksen sanat: ”Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä taivaan valtakuntaan.” (Matt. 21: 24) ovat yksi kuuluisimmista kannanotoista maailman epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

Matteuksen evankeliumin perikoopin kertoma rikkaan nuoren miehen ja Jeesuksen dialogi alkaa miehen kysymyksellä: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?” (Matt. 19:16)

Mies ei tunne Jeesusta Jumalaksi, vaan ymmärtää hänet vain hyväksi ihmiseksi, joka selittää juutalaista lakia. Hän haluaa testata opettajaa, mutta taustalla on varmasti myös omakohtainen pohdiskelu siitä mitä hyvä elämä merkitsee.

Jeesus vastaa miehen kysymykseen: ”Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä.” (Matt. 19:17) Dialogin kautta Jeesus pyrkii johdattamaan miestä ymmärtämään, että Jumala on yksi ja itse hyvyys. Siksi todellinen hyvä ja iankaikkinen elämä voi toteutua vain hänen yhteydessään.

Jeesus kehottaa miestä noudattamaan kymmentä käskyä ja rakkauden kaksoiskäskyä päästäkseen sisälle elämään. Mies toteaa noudattavansa jo käskyjä ja kysyy edelleen: ”Mitä vielä puuttuu?” (Matt. 19: 20)

Jeesus vastaa: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.” (Matt. 19:21)

Jeesuksen kehotus luopua omaisuudesta on suora ja radikaali, sillä juutalaisuuteen kuului uskomus, että Jumala palkitsee oikeamielisen ja hyvän elämäntavan maallisella vauraudella.

Jeesuksen opetus oikeasta täydellisyydestä on toisenlainen. Täydellisyys ei rakennu omaisuuden ja maallisen aseman kautta, vaan todellista täydellisyyttä ihminen voi tavoitella vain Jumalan ja ihmisyhteisön palvelemisen kautta. Siksi rikkaus on itsekkyyttä, eikä se voi koskaan merkitä kuuliaisuutta ja uskollisuutta Kristuksen opetuslapsena.

Jeesus rinnastaa opetuksessaan kamelin ja rikkaan ihmisen, jotka pyrkivät ahtautumaan neulansilmän läpi.

Kameli on siis tuo eläin, joka selviää runsaiden kantamuksien kanssa erämaiden ja aavikoiden halki. Niin myös rikkaan on köyhää helpompi selvitä omaisuutensa turvin huonojen aikojen läpi.  Neulansilmästä läpi kulkeminen onkin paradoksi, joka vaatii toteutuakseen niin kamelilta kuin rikkaalta ihmiseltä ainakin kantamuksista luopumista, mutta myös huomattavasti radikaalimpaa sisäistä muutosta.

Päivän evankeliumiteksti päättyy opetuslasten ihmettelevään kysymykseen: ”Kuka sitten voi pelastua?”  (Matt. 19:25) sekä Jeesuksen vastaukseen siihen: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista.” (Matt. 19:26

Kristinuskon perusta on usko iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä.

Jeesuksen vastaus opetuslapsille ei helpota ihmistä, joka haluaa itse pelastaa itsensä.

Se tuo toivoa sille, joka on valmis muuttamaan elämänsä itsekkyydestä toisten palvelemiseen ja luottamukseen siihen, että todellinen rikkaus toteutuu iankaikkisena elämänä Jumalan yhteydessä.

4.9.2011

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, puh. 020 6100 240, helsingin.hiippakunta@ort.fi