Päätöspuheenvuoro kirkolliskokouksessa

Kristuksessa rakkaat esipaimenet, hyvät kirkolliskokousedustajat: isät, sisaret ja veljet! 

Toimikauden 2019–2023 toinen kirkolliskokous on ollut koolla poikkeuksellisesti etäyhteyksin. Voin ilokseni todeta, että järjestelyt onnistuivat varsin hyvin, mistä haluan erityisesti kiittää niitä tahoja, jotka tämän kokouksen meille teknisiltä puitteilta mahdollistivat. Kokouksemme käsitteli osan tärkeistä asioista ja teki tarpeellisia päätöksiä nyt ja osa päätöksistä on siirretty keväälle 2021 pidettävään ylimääräiseen kirkolliskokoukseen.

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki, puh. 020 6100 240, helsingin.hiippakunta@ort.fi