Opetuspuhe ristinkumartamisen sunnuntaina Hämeenlinnassa

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!

Olemme tänään suuren paaston puolivälissä, sen käännekohdassa. Jo kolmen viikon ajan meille on suotu mahdollisuus tutkistella vanhaa Aadamia sydämessämme ja langennutta luontoa itsessämme. Nyt on aika kiinnittää katse Kristukseen, hänen sanomaansa rististä.

Päivän evankeliumiteksti esiintyy pienin poikkeuksin myös Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. Kuulemamme teksti kuuluu monipolviseen kokonaisuuteen, johon on koottu tapahtu­mia Jeesuksen opetuksista ja teoista Galileassa. Vaikka teksti erottuukin laajempana itsenäisenä puhekokonaisuutena evankeliumin ker­tomusjuonessa, sijoittuu se vaiheeseen, joka on osa Jeesuksen julkista toimintaa. Tästä seuraa lähtö Jerusalemiin ja Golgatan mäelle.

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, puh. 020 6100 240, helsingin.hiippakunta@ort.fi