Kokkolan papin toimi avoinna Vaasan kappeliseurakunnassa

Avoimet työpaikat | 07.02.2024

Toiminta-alueena on Vaasan kappeliseurakunnan lisäksi Pohjois-Suomen seurakunnan eteläinen alue. Tarpeen tullen pappi tekee työtä koko Tampereen seurakunnan alueella.

Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvassa Vaasan kappeliseurakunnassa julistetaan haettavaksi Kokkolan toimipaikkaan sijoitettu papin työsopimussuhteinen toimi. Papin esimiehenä on Tampereen kirkkoherra.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin ja venäjän kielen taito. Toimen vastuualueeseen kuuluu toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Aiempi kokemus papin työstä katsotaan eduksi.

Toiminta-alueena on Vaasan kappeliseurakunnan lisäksi Pohjois-Suomen seurakunnan eteläinen alue. Tarpeen tullen pappi tekee työtä koko Tampereen seurakunnan alueella. Vaasan pappi toimii papin lähiesimiehenä. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.3.2024 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 23.2.2024 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).

Lisätietoja tehtävästä antavat kappeliseurakunnan pappi Andrei Sõtšov, puh. 0400-761 718, andrei.sotsov@ort.fi ja kirkkoherra Aleksej Sjöberg, puh. 050 5570050, aleksej.sjoberg@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy