Kirkollishallituksen päätöksiä 31.1.

Ajankohtaista | 02.02.2024

Istunnossa käsiteltiin mm. keskusrekisteristä annettavista todistuksista perittäviä maksuja ja kirkollishallituksen Helsingin hallinto-oikeudelle antamaa lausuntoa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ohessa pdf-muodossa.