Vielä helmikuu aikaa hakea peruskorjaus- ja konservointiavustuksia

Ajankohtaista | 01.02.2024

Seurakunnille on toimitettu tieto avustusten hakemisesta 8.12.2023, hakuaika päätty 29.2.2024.

Kirkon keskusrahaston vuoden 2024 talousarviossa on varattu kirkkojen peruskorjauksiin avustusta 220 000 euroa sekä kiiltokultaus- ja konservointiavustuksiin 50 000 euroa. 

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallituksen sähköpostiin (kirkollishallitus@ort.fi) viimeistään 29.2.2024. Avustusten hakemisen ohjeet on toimitettu seurakuntiin erillisinä liitteinä. 

Kirkollishallitus on linjannut päätöksessään 2018, että peruskorjausavustuksia myönnetään vain kirkkorakennuksiin. Seurakunnan hakiessa avustusta kirkollishallitukselta on yhtenä myöntämisperusteena kirkon kiinteistötoimen puoltava lausunto. 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti peruskorjausavustusta voidaan myöntää myös Ruotsin suomalaiselle ortodoksiselle seurakunnalle. Kirkollishallitus päättää avustuksista 14.3.2024 pidettävässä istunnossa. 

Lisätiedot: Kiinteistöpäällikko Matti Rouvinen (matti.rouvinen@ort.fi, 040 190 2082