Muistutus: Kirkkomusiikin kehitysavustukset haettavissa 12.2. asti

Ajankohtaista | 01.02.2024

Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivat seurakuntakuorot ja yhdistyspohjaiset kuorot.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa vuodelle 2024 on kirkolliskokouksen päätöksellä varattu 10 000 euron määräraha kirkkomusiikin kehittämiseen.

Kehitysavustukset julistettiin haettaviksi 8.1.2024. Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivien kuorojen (seurakuntakuorot sekä yhdistyspohjaiset kuorot) kehittämisprojektit (esim. koulutus, uusien sävellysten tilaaminen, konsertit, kuorojen yhteistyöprojektit) ja työskentelymahdollisuuksien turvaaminen. Avustus ei ole matka-apuraha. Määrärahaa myönnettäessä kirkollishallitus kuulee kirkkomusiikin asiantuntijatahoja. 

Avustukset on lähtökohtaisesti tarkoitettu vuoden 2024 aikana käynnistettävien ja toteutuvien hankkeiden tukemiseen. Myönnetyt avustukset ovat kuitenkin käytettävissä vuoden 2025 loppuun asti – näin turvataan pitkäkestoisempien hankkeiden loppuun saattaminen myös tilanteissa, joissa aikataulu venyy vuodenvaihteen yli.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallitukselle 12.2.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi

Kirkollishallitus kuulee määrärahaa myönnettäessä kirkkomusiikin asiantuntijatahoja ja päättää avustuksista 14.3.2024 pidettävässä istunnossa.