Haettavana apuraha post doc -tutkimustyöhön

Ajankohtaista | 30.11.2023

Valamo-säätiön yhteydessä toimiva Fevronia Orfanoksen stipendirahasto julistaa haettavaksi yhden 10 000 euron suuruisen apurahan 10.1.2024 mennessä.

Valamo-säätiön yhteydessä toimiva Fevronia Orfanoksen stipendirahasto julistaa haettavaksi yhden 10 000 euron suuruisen apurahan 10.1.2024 mennessä postdoc -tutkimustyöhön. Rahaston tarkoituksena on ortodoksisen teologian opiskelijoiden ja tutkijoiden jatko-opintojen tukeminen. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma apurahan käytöstä. Mukaan tulee liittää aineen professorin lausunto.

Hakemukset tulee lähettää Kulttuurikeskus Sofiaan / isä Ambrosiuksen email: kulttuuri@sofia.fi. Lisätietoja antaa metropoliitta Ambrosius tai Fevronia Orfanos puh. 050 63 034, email: fevronia.orfanos@gmail.com.