Valiokuntien järjestäytyminen toimikaudella 2023–2027

Ajankohtaista | 28.11.2023

Kirkolliskokouksen valiokunnat ovat valinneet itselleen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Kirkolliskokousedustajat valittiin 27.11. valiokuntiin ja valiokunnat ovat valinneet keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko nelivuotisen toimikauden ajaksi. Valiokunnilla on käytössään valiokuntakohtaiset sihteerit, jotka eivät kuulu kirkolliskokouksen kokoonpanoon.

Lakivaliokunta: Palola Elina (pj), Bly Ritva (varapj), Leskinen Tanja, arkkimandriitta Mikael, Huttunen Heikki, Sidoroff Mikko, Tolvanen Matti.

Sivistysvaliokunta: Roszczenko Aleksander (pj), Pietarinen Rauno (varapj), Kilpinen Kim, Kivimäki Raija, Nykänen Timo, Pahkala Kaisa, Saarinen Ulla, Tchervinskij-Matsi Irina.

Hallintovaliokunta: Halonen Pirjo (pj), Vainio Jaakko (varapj), Brodkin Jefim, Kallinen Kimmo, Kauhanen Jussi, Lang Dmytro, Laukkanen Sofia, Sundkvist Mikael (tässä kokouksessa varaedustajana Toivonen Teemu).

Talousvaliokunta: Merras Teo (pj), Ioannis Lampropoulos (varapj), Hynninen Jari, Lindström Anja, Niemi Ludmila, Salmikangas Anna-Katriina, Tikkunen Matti, Tynkkynen Timo, Vuolukka Kaisa

Tarkastusvaliokunta: Tolvanen Matti (pj), arkkimandriitta Mikael, Lampropoulos Ioannis, Palola Elina.