Kirkolliskokous 2023: Kokous alkoi vilkkaalla lähetekeskustelulla

Ajankohtaista | 27.11.2023

Kirkolliskokouksen avajaisistunnossa tehtiin myös henkilövalintoja: kokous valitsi kirkollishallitukseen neljä asiantuntijajäsentä toimikaudelle 2023–2027.

Ryhmäkuva edustajista

Kirkolliskokouksen työskentely alkoi luostarin pääkirkossa kello 12 toimitetulla rukouspalveluksella. Varsinainen avajaisistunto alkoi luostarin kulttuurikeskuksen salissa kello 13.

Kirkolliskokous on koolla täysilukuisena, mutta rovasti Mikael Sundkvistin sairastuttua hänen tilallaan kokoukseen osallistuu papiston vaalissa samalla vaalialueella seuraavaksi eniten ääniä saanut papiston jäsen, rovasti Teemu Toivonen. Isä Teemu ei ehtinyt paikalle vielä ensimmäiseen täysistuntoon.

Kokouksen työskentelyyn osallistuu myös neljä 15–22 -vuotiasta kokousavustajaa eli stuerttia: Pinja Suomalainen, Elias Grosu, Emilia Kivikoski ja Henri Pääkkönen.

Ensimmäisessä istunnossa kuultiin Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdys ja arkkipiispa Leon avauspuhe. Sen jälkeen todettiin puheenjohtajiston ja sihteeristön kokoonpano ja valittiin kokouksen varapuheenjohtajat ja ääntenlaskijat. Istunnossa hyväksyttiin myös kokouksen asialuettelo ja asioiden käsittely valiokunnissa ja päätettiin kirkolliskokouksen menojen kattamisesta.

Koska kyseessä on toimikauden ensimmäinen kokous, istunnossa vahvistettiin myös kirkolliskokousedustajien jako valiokuntiin. Tässä kirkolliskokous päätti tehdä yhden muutoksen kirkollishallituksen esitykseen: rovasti Timo Tynkkynen siirrettiin hallintovaliokunnasta talousvaliokuntaan ja pastori Jaakko Vainio talousvaliokunnasta hallintovaliokuntaan. 

Toimikauden alkaessa kirkolliskokous valitsee aina kirkollishallitukseen myös neljä asiantuntijajäsentä: yhden pappisjäsenen, yhden lainoppineen jäsenen ja kaksi maallikkojäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet heille kaikille.

Ensimmäisessä täysistunnossa pidettiin 30 minuutin tekninen tauko klo 13.30–14, jonka aikana papisto ja maallikot kokoontuivat keskustelemaan kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinnasta.

Tauon jälkeen kirkolliskokous valitsi kirkollishallituksen pappisjäseneksi pastori Mikko Sidoroffin ja varajäseneksi pastori Jaakko Vainion. Lainoppineeksi jäseneksi valittiin Peter Saramo ja varajäseneksi Matti Tolvanen. Maallikkojäseniksi valittiin Ritva Bly (varajäsen Elina Palola) ja Tanja Leskinen (varajäsen Jefim Brodkin).

Lähetekeskustelussa yhteensä 30 puheenvuoroa

Avajaisistunnossa käytiin myös lähetekeskustelu kirkolliskokouksen asialuettelon asioista. Puheenvuoroja käytettiin seuraavastii:

Asia 9 (Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmat): Anja Lindström.

Asia 10 (Esitys ortodoksisesta kirkosta annetun lain säännösten muuttamiseksi ja tähän liittyväksi hallituksen esitykseksi): Ritva Bly, Jefim Brodkin, Matti Tolvanen, pastori Jaakko Vainio.

Asia 11 (Kirkolliskokousaloite jumalanpalveluskirjojen toimittamisesta): metropoliitta Arseni.

Asia 12 (Kirkolliskokousaloite avustuksesta kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75-vuotisjuhlaan): rovasti Rauno Pietarinen, pastori Jaakko Vainio.

Asia 13 (Kirkolliskokousaloite seurakuntien hallinnon ja toiminnan kehittämiseksi kohti pyhäkkökeskeistä toimintaa): Jefim Brodkin.

Asia 14 (Kirkolliskokousaloite liturgisten tekstien, jumalanpalvelus- ja toimituskirjojen sekä papiston käsikirjojen digitoimisesta ja tallentamisesta, sekä digitaalisen nuotti- ja äänitepankin luomisesta Ortodoksisto -sivulle): kanttori Kaisa Pahkala.

Asia 15 (Kirkolliskokousaloite seurakuntien ja luostarien kiinteistö- ja irtaimistovakuutusten nykyisiin sopimuksiin ja vahinkohistoriaan perehtymisestä ja mahdollisuudesta luopua vakuuttamisesta): pastori Ioannis Lampropoulos.

Asia 16 (Kirkolliskokousaloite ikonimaalausperinteen siirtämisestä, sen kirjaamisesta kirkkojärjestykseen ja toteutuksen valvomisesta): Kim Kilpinen, kanttori Irina Tchervinskij-Matsi, metropoliitta Arseni.

Asia 17 (Kirkolliskokousaloite koskien Suomen ortodoksisen kirkon kulttuurihistoriallisesti merkittävien kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa, suojelua ja toimenpiteiden rahoitusta): rovasti Timo Tynkkynen, pastori Ioannis Lampropoulos, rovasti Rauno Pietarinen)

Kahvitauko 15.30–16

Asia 19 (Kirkolliskokousaloite perustettavasta hankkeesta ukrainalaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään projektityöhön vuosiksi 2024–2027): rovasti Heikki Huttunen, piispa Sergei.

Asia 20 (Kirkolliiskokousaloite ukrainakielistä työtä tekevän papin sijoituspaikan siirtämisestä Pohjois-Suomeen): metropoliitta Elia.

Asia 23 (Kirkolliskokousaloite yhteinen ortodoksinen pääsiäinen): metropoliitta Arseni, arkkimandriitta Mikael, rovasti Teo Merras, pastori Jaakko Vainio.

Asia 24 (Kirkolliskokousaloite keskusrahastomaksujen määräytymisperusteiden ja niiden käytön mukauttamiseksi kirkon nykytilannetta vastaavaksi): Anja Lindström.

Asia 25 (Kirkolliskokousaloite demokraattisen päätöksenteon ja avoimen hallinnon edistämiseksi): Jefim Brodkin, Ritva Bly, Elina Palola)

Asia 26 (Kirkolliskokousaloite säännösmuutokset hyvän hallinnon ja demokratian edistämiseksi): Ritva Bly.

Asia 27 (Kirkolliskokousaloite selvityksestä kirkon koulutusasioita koskevien säädösten päivitystarpeesta): pastori Mikko Sidoroff.

Kirkolliskokous päätti, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

Hallintovaliokunta: asiat 13, 18, 25, 26
Lakivaliokunta: asiat 6, 10
Sivistysvaliokunta: 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27
Talousvaliokunta: 7, 8, 9, 12, 15, 17, 22, 24

Ensimmäisen täysistunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Istunto päättyi kello 17.10.

Kokouksen toinen täysistunto alkaa Valamon kulttuurikeskuksen salissa tiistaina 28.11. kello 14.

Ryhmäkuva edustajista: Vladimir Sokratilin