Valtuustovaalien ehdokasasettelu valmis

Ajankohtaista | 29.09.2023

Kun Helsingin vaali siirtyy, vaalit käydään yhdeksässä seurakunnassa. Vaalialueita on koko maassa yhteensä 33 – näistä neljällätoista toimitetaan ns. sopuvaali. Tampereen seurakunnassa valtuusto tulee lisäksi jäämään vajaaksi.

äänestysohje

Kaikissa muissa seurakunnissa paitsi Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan marraskuussa seurakunnanvaltuustovaalit. 

Vaalin ehdokasasettelu päättyi torstaina 21.9. ja seurakuntien vaalilautakuntien vahvistamat tiedot ehdokkaista sekä tiedot äänestyspaikoista ja -ajoista löytyvät pian seurakuntien nettisivuilta ja muista tiedotuskanavista. Tiedot löytyvät myös 13.10. ilmestyvästä ja joka kotiin jaettavasta Aamun Koitosta.

Yhdeksästä seurakunnasta kahdeksan on jaettu kahteen tai useampaan vaalialueeseen. Taipaleella ja Jyväskylässä vaalialueita on kaksi, Kuopiossa kolme, Tampereella ja Saimaalla neljä, Kaakossa ja Joensuussa viisi ja Pohjois-Suomessa seitsemän. Turun ortodoksista seurakuntaa ei ole jaettu vaalialueisiin.

Vaalialueita on yhteensä 33 ja näistä neljällätoista käydään ns. sopuvaali eli ehdolle on asetettu enintään yhtä monta ehdokasta kuin vaalialueelta valitaan valtuutettuja. Kuopion seurakunnassa sopuvaali käydään yhdellä kolmesta vaalialueesta, Joensuussa kahdella viidestä, Kaakossa kolmella viidestä, Saimaalla kolmella neljästä ja Pohjois-Suomessa neljällä seitsemästä vaalialueesta.

Tampereen seurakunnan neljännellä vaalialueella valtuustopaikkoja on jaossa kaksi, mutta ehdolle on asetettu vain yksi ehdokas. Näin ollen seurakunnan valtuustoon tullaan valitsemaan vaalissa vain 14 valtuutettua viidentoista sijaan.

Turussa, Taipaleella ja Jyväskylässä kaikilla vaalialueilla on ehdolla valtuustopaikkoja suurempi määrä ehdokkaita.

Valtuustopaikkojen määrään suhteutettuna eniten ehdokkaita on Taipaleen seurakunnassa, jossa ehdolle on asetettu valtuuston kokoon nähden kaksinkertainen määrä ehdokkaita (24 ehdokasta, 12 valtuustopaikkaa). Määrällisesti eniten ehdokkaita on asetettu Joensuun seurakunnassa, jossa valtuustopaikkoja on 21 ja ehdokkaita 40.

Ehdokkaita on yhteensä 198, 90 miestä ja 108 naista. Valtaosassa seurakunnista enemmistö ehdokkaista on naisia. Pohjois-Suomen ja Jyväskylän seurakunnassa sukupuolijakauma on tasan puolet ja puolet, Saimaalla ja Kaakossa ehdolla on enemmän miehiä kuin naisia.

Kuva: Äänestysoheet, ONL ry