Muutosneuvottelut käynnistymässä kirkon palvelukeskuksessa

Ajankohtaista | 19.09.2023

Neuvottelut koskevat ICT-toimintoja ja ne pyritään saamaan päätökseen 9.10.2023 mennessä.

Suomen ortodoksisen kirkon ICT-toimintojen ja palveluiden kehittämiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi työnantaja joutuu harkitsemaan ICT-toimintojen uudelleenjärjestämistä ja mahdollista ulkoistamista.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan 4 mukaan tällaisissa tuotannollisista ja/tai taloudellisista syistä valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi joutuvien työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 

Muutosneuvottelujen kohteena on yksi henkilötyövuosi. Neuvottelut aloitetaan 25.9. ja ne pyritään saamaan päätökseen 9.10.2023 mennessä. Työnantaja tekee asian edellyttämät päätökset neuvotteluiden päättymisen jälkeen lokakuussa 2023.

ICT-palvelut hoidetaan neuvottelujen aikana normaalisti.

Lisätietoja antaa palvelukeskuksen johtaja Jari Rönkkö (jari.ronkko@ort.fi, 040 646 4197)