Kirkolliskokoukseen etsitään nuoria kokousavustajan tehtäviin

Ajankohtaista | 19.09.2023

Jokaisesta hiippakunnasta valitaan kokoukseen kaksi 15–24-vuotiasta kokousavustajaa eli stuerttia, hakuaika päättyy 22.10.2023.

Kannettavat tietokoneet

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa on vuodesta 2018 saakka työskennellyt 15–24-vuotiaita stuertteja eli kokousavustajia. Stuerttien tärkein tehtävä on tutustua kirkolliskokouksen työskentelyyn ja kirkon päätöksentekoon täysistuntoja seuraamalla. Stuertit huolehtivat kokouksen ajan myös normaaleista kokousavustajan tehtävistä – esimerkiksi monistamisesta, kokoustilojen siistimisestä, valokuvauksesta, teknisestä avustamisesta ja materiaalin jakelusta.

Nyt haetaan stuertteja vuoden 2023 kirkolliskokoukseen, joka järjestetään Valamon luostarissa 27.–30.11.2023. Stuerttipaikat ovat hiippakuntakohtaisia: kokoukseen voi osallistua kaksi stuerttia jokaisesta hiippakunnasta.

Tehtävästä kiinnostuneiden tulee ilmoittautua sähköpostitse kirkollishallitukseen (kirkollishallitus@ort.fi) viimeistään 22.10.2023 mennessä. Viestistä tulee käydä ilmi hakijan ikä ja kotiseurakunta sekä perustelut sille, miksi hakija olisi sopiva kyseiseen tehtävään. Hakija voi myös kertoa vapaasti omasta suhteestaan kirkkoon ja kotiseurakuntaan.

Tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta oma seurakunta huolehtii nuorten matkakuluista ja kirkko tarjoaa heille täyden ylöspidon kokouksen aikana. Stuertit saavat myös todistuksen tehtävässä toimimisesta.

Stuertit ovat paikalla Valamon luostarissa koko kirkolliskokouksen ajan. Kauempaa matkustaville voidaan varata majoitus jo sunnuntaista 26.11. lähtien.

Lisätietoja: Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi)