Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen 6. elokuuta

Kirkkovuosi | 04.08.2023
Juhlan ikoni

Kirkkovuoden 12 suuren juhlan joukkoon lukeutuvaa juhlaa uskotaan vietetyn jo apostolisina aikoina.

Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen on yksi ortodoksisen kirkon 12 suuresta juhlasta. Sitä vietetään vuosittain elokuun 6. päivänä.

Juhlapäivänä muistellaan, kuinka Kristuksen ulkoinen olemus muuttui hänen noustuaan vuorelle opetuslastensa kanssa: Siihen aikaan Jeesus otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. (Luuk. 9:28–29)

Vuorella paikalle ilmestyivät myös kaksi Vanhan Testamentin profeettaa: Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: "Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi. (Luuk. 9:30–33)

Silloin koko Pyhä Kolminaisuus oli läsnä, Isä äänenä, Poika kirkastettavana ja Pyhä Henki pilvenä ja valona: Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!" Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. (Luuk. 9:34–36)

Vuoren tapahtumat osoittivat opetuslapsille Kristuksen jumaluuden. Sen vahvisti opetuslapsia tulevia koettelemuksia varten. Tapahtuma myös osoitti, kuinka Jumalan valtakunta on yhteisö, joka muodostuu niin maassa kilvoittelevista kuin taivaallisista pyhistäkin. Vanhan ja uuden liiton palvelijat yhdistyvät toisiinsa Kristuksessa.

Kristuksen kirkastumisen juhlaa uskotaan vietetyn jo apostolisina aikoina. Ortodoksisissa kirkoissa toimitetaan usein kirkastusjuhlan yhteydessä uuden sadon siunaaminen.

"Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, / ja opetuslapsesi näkivät Sinun kunniasi kykyjensä mukaan, / että nähdessään Sinut sitten ristiinnaulittuna / ymmärtäisivät Sinun kärsivän vapaasta tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, / että Sinä olet totisesti Isän kirkkauden säteily." (Kirkastusjuhlan kontakki)

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo