Uusi tietokirja uskonnon ja politiikan vaikutuksista Ukrainan ja Venäjän suhteisiin

Ajankohtaista | 22.05.2023

Heta Hurskaisen ja Teuvo Laitilan teos Ukraina on meidän! selvittää, miten ortodoksisuutta on käytetty yhteisen venäläisen tai erillisen ukrainalaisen kansallistunteen luomiseen.

Systemaattisen teologian yliopistotutkija Heta Hurskainen ja uskontotieteen sekä kirkkohistorian tutkija dosentti Teuvo Laitila ovat pureutuneet uudessa teoksessaan Ukrainan ja Venäjän välisten suhteiden ytimeen. 

Ukraina on meidän! selvittää, miten kirkkopoliittiset kiistat venäläisten ja ukrainalaisten välillä ovat syntyneet ja miten Neuvostoliiton ja toisen maailmansodan aika vahvistivat käsityksiä ukrainalaisista ja venäläisistä yhtäältä samana ja toisaalta kahtena erillisenä kansana. Erityisesti kirja käsittelee neuvostoajan jälkeisiä kiistoja, jotka ravitsevat nykyistä venäläistä ja ukrainalaista nationalismia sekä muokkaavat kirkollista ja yhteiskunnallista todellisuutta.

Kirja nostaa esille Venäjän ortodoksisen kirkon varjoon usein unohdetun ukrainalaisen itäisen kristillisyyden ja kysyy, kenelle Ukraina kuuluu. Epävarmassa globaalissa tilanteessa on olennaista ymmärtää, miten Ukrainan ja Venäjän kirkollis-poliittiset kiistat ja niiden tulkinnat voivat vaikuttaa koko maailmaan.

Heta Hurskainen & Teuvo Laitila: Ukraina on meidän! Kirkot ja politiikka Ukrainan ja Venäjän suhteissa
Gaudeamus 2023