Rovasti Pentti Hakkaraisen papiksi vihkimisestä 50 vuotta

Ajankohtaista | 17.03.2023

Isä Pentti toimi lisäksi oman työnsä ohella Kainuun prikaatissa ortodoksisena sotilaspappina neljänkymmenen vuoden ajan.

Isä Pentti saarnaa Kajaanin kirkossa

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan emeritus kirkkoherra Pentti Hakkaraisen papiksi vihkimisestä tulee 18.3. kuluneeksi 50 vuotta. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Paavali vihki diakoni Pentin papiksi 18.3.1973 Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa. 

Isä Pentti aloitti Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana 1.11.1973 ja jäi eläkkeelle 1.1.2011. Hän on saavuttanut lähes nelikymmenvuotisen pitkän ja ansiokkaan kirkkoherrakautensa aikana laajaa arvostusta kirkkokuntansa ulkopuolella, aina ulkomaita myöten. 

Taide- ja musiikkiterapian käytännön havainnot näkyivät isä Pentin papillisessa työssä jo 1970-luvulla hänen pitämissään luennoissa sekä sairaaloiden ja moninaisten työyhteisöiden henkilösuhteissa.

Tärkeimmäksi ortodoksisen terapian toteutukseksi muodostui Kainuun ortodoksisten pyhäkköjen kuvailmeen palauttaminen bysanttilaishenkisiksi. 

Isä Pentti avasi kirkkoherrana pastoraalisessa työssään seurakunnan elämää ulospäin maailmaan. Hänen kirkkoherravuosinaan ortodoksiseen kirkkoon liittyi runsaat 700 ihmistä. Seurakunnan myönteiset kasteluvut kertoivat puolestaan isä Pentin pitkäjänteisestä papillisesta työstä seurakunnan hyväksi.

Isä Pentti on toiminut ortodoksisen ekumeenisen toiminnan pioneerina jo 1970-luvun alusta lähtien. Lisäksi hän toimi oman työnsä ohella Kainuun prikaatissa ortodoksisena sotilaspappina neljänkymmenen vuoden ajan.

Ortodoksisen kirkon näkyvyys merkitsi isä Pentin kirkkoherrakaudella moniulotteisesti voimakasta kasvua. Isä Pentti tunnetaan lisäksi monipuolisena kirjoittajana. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laajaa ja monipuolista, josta voidaan mainita muun muassa neliosainen teossarja ”Bysantin hengellistä terapiaa Kainuussa” (2009–2020). 

Isä Pentti suoritti työnsä ohessa teologian kandidaatin tutkinnon Joensuun yliopistossa ja sai teologian maisterin arvon 25.8.1993.

Rovasti Pentti Hakkaraisen pitkään papilliseen palvelutehtävään sisältyi myös palkitsemisia ja tunnustuksia. Hänelle myönnettiin koruristin kanto-oikeus vuonna 2000. Ortodoksisten Pappien Liitto valitsi hänet vuoden papiksi vuonna 2005. Lisäksi hän sai yhteiskunnallisista ansioista Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin 4.6.1994 ja Sotilasansiomitalin 4.6.1996. Kajaanin kaupunki myönsi hänelle itsenäisyyspäivänä 6.12.2005 kulttuuripalkinnon. 

Isä Pentin pitkässä pastoraalisessa palvelutehtävässä kuvastuu selkeä näky siitä, että ortodoksinen papillinen johtajuus sisältää pastoraalisen, opetuksellisen ja hallinnollisen ulottuvuuden. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Isä Pentti muistuttaa pastoraalisuudellaan, että Pyhään Pappeuteen vihityllä tulee olla myönteisiä tunteita inhimillisen elämän moninaisuuksia kohtaan, mutta aivan erityisesti hänen on oltava sisäisesti vapaa, sillä vain silloin hänellä on kyky jakaa muiden ihmisten kärsimys ja olla myötätuntoinen heitä kohtaan.

Monia armorikkaita vuosia isä Pentille!

Teksti: Rovasti Jarmo Hakkarainen
Kuva: Juha Riikonen