Kanttorit kokoontuivat Kaunisniemessä

Ajankohtaista | 20.02.2023

Kanttorien liiton vuosikokouksessa keskusteltiin myös lähivuosien työvoimapulasta ja lisättiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan kysely, jolla kartoitetaan kanttorien toimenkuvia ja työn keskeisiä osa-alueita sekä niihin liittyviä odotuksia sekä edellytyksiä.

Kanttorit luennolla

Ortodoksisten kanttorien liitto ry järjesti perinteiset talvipäivät 12.-14.2. tällä kertaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan leirikeskuksessa Läyliäisten Kaunisniemessä. Päivien koulutuksellisena teemana oli äänifysiologia ja äänenhuolto, ja kouluttajaksi oli saatu alan huippuasiantuntija, laulun ja laulupedagogiikan lehtori Outi Kähkönen Sibelius-Akatemiasta. 

Ortodoksiselle kanttorille lauluääni on tärkein työväline ja äänen huoltaminen sekä oikeasta laulutekniikasta huolehtiminen on jokapäiväinen asia koko kanttorin työuran ajan. Lisäksi kanttorin tulee ohjata myös kuorolaisia kestävään ja terveeseen äänenkäyttöön, joten koulutusta tästä aihepiiristä tarvitaan jatkuvasti. 

Talvipäivillä oli paikan päällä viitisentoista osallistujaa ja lisäksi kahdeksan kanttoria ja kirkkomusiikin opiskelijaa osallistui koulutukseen etäyhteyden kautta. Päivien ohjelmaan kuuluivat myös yhteiset jumalanpalvelukset Kaunisniemen Pyhän apostoli Jaakobin ja Herran äidinäidin Annan kirkossa, bliniviikon perinteen mukainen blini-ilta sekä kanttorien liiton vuosikokous. 

Vuosikokouksessa muun muassa valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Markus Hänninen Tampereelta ja Maria Mentu Mikkelistä jatkokaudelle. Hallituksessa jatkavat jäseninä Eija Honkaselkä Kuopiosta ja Joakim Pietarinen Lohjalta. Liiton puheenjohtajana jatkaa viime vuonna kolmivuotiskaudelle valittu Varvara Merras-Häyrynen Helsingistä. Vuosikokouksen yhteydessä heräsi vilkasta keskustelua lähivuosien työvoimapulasta ja sen vaikutuksista kanttorin työn tulevaisuuteen sekä mm. kanttorikuoron toimintaan. Vaikka kirkon työhön liittyy paljon haasteita, monissa puheenvuoroissa haluttiin korostaa kanttorin työn positiivisia ja iloa tuottavia puolia.

Vuosikokous päätti lisätä liiton tämän vuoden toimintasuunnitelmaan kyselyn, jolla kartoitetaan kanttorien toimenkuvia ja työn keskeisiä osa-alueita sekä niihin liittyviä odotuksia sekä edellytyksiä. Kysely lähetetään kuluvan kevään aikana toimessa oleville kanttoreille sekä seurakuntien työnantajaedustajille. Kyselyn tarkoituksena on tehdä näkyväksi mm. kirkon päättäjille kanttorien työn moninaisuutta, kartoittaa täydennyskoulutuksen tarpeita, houkutella alalle lisää työntekijöitä sekä uusia opiskelijoita ja löytää osaltaan ratkaisuja tulevaisuuden työvoimapulaan.

Teksti: Varvara Merras-Häyrynen
Kuva: Maria Mentu