Kirkon keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahat haettavissa

Ajankohtaista | 12.01.2023

Hakuaika päättyy 12.3. ja päätös apurahojen myöntämisestä tehdään 30.3.2023.

Kirkollishallitus on varannut keskusrahaston vuoden 2023 talousarviossa 20 000 euroa teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) mukaan avustuksilla tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 7 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Mureen rahaston alkuperäistä henkeä ajatellen apurahaa voidaan myöntää rahastosta vain papin tai kanttorin toimeen opiskeleville hakijoille.

Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014).

Kirkollishallitus julistaa molemmat apurahat haettavaksi 12.3.2023 mennessä. Päätös myöntämisestä tehdään 30.3.2023.

Keskusrahastosta myönnettävän jatko-opiskeluun tarkoitetun apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto opintojen ja tutkimuksen edistymisestä apurahakauden lopussa. Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja – aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista.

Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.

Molempia apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi. Apurahan saajien tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään. 

Hakulomakkeeseen: https://fi.surveymonkey.com/r/L3T3GM3