Päiväkoti Pääsky jää historiaan

Ajankohtaista | 21.12.2022

Joensuun ortodoksisen seurakunnan ylläpitämän päiväkodin tarina on päättynyt – seurakunnan omistamassa tilassa toimii kaupungin hallinnoima päiväkoti vielä ensi kesään saakka.

Huomioidut yhteiskuvassa

Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla kokoonnuttiin tiistaina 20.12. haikeissa tunnelmissa. Seurakunnan ylläpitämässä ortodoksisessa päiväkoti Pääskyssä vietettiin samana aamuna sen viimeistä joulujuhlaa. 

Varhaiskasvatuslain muuttuminen pakotti seurakunnan joko luopumaan päiväkotitoiminnasta tai perustamaan yrityksen sitä varten. Taloudelliset realiteetit osoittivat, että vaihtoehtoja oli todellisuudessa vain yksi: Pääsky on ollut pieni, yhden ryhmän päiväkoti ja tällaisen yksikön saaminen taloudellisesti kannattavaksi tai edes toimeentulevaksi olisi mahdotonta ja kilpailuneutraliteetti estää veroa kantavaa seurakuntaa tukemasta taloudellisesti yritystoimintaa.

Päätös Pääskyn toiminnan lopettamisesta tehtiin seurakunnassa raskain sydämin. Seurakunnan lisäksi Pääskyä jäävät kaipaamaan sekä päiväkodin nykyiset että entiset asiakasperheet. Kaupungin keskustassa puiston laidalla sijaitseva päiväkoti on vastannut vuosikymmenien mittaan monien perheiden tarpeisiin ja hyviä muistoja on kertynyt paljon – joihinkin perheisiin jopa useamman sukupolven ajalta. Nyt Pääskyn tarina päätettiin samalla kun vietettiin päiväkodin 50-vuotisjuhlaa.

Päiväkoti Pääsky on ollut varhaiskasvatuksessa monella tapaa edelläkävijä lasten kanssa tehtyjen matkojen, monikulttuurisuuden ja tiedeprojektien saralla. Päiväkodin ja paikallisten seurakuntien välinen ekumeeninen yhteistyö on ollut saumatonta. Lapsista noin puolet on ollut ortodokseja ja loput enimmäkseen luterilaisia. Pienen päiväkodin kodinomaisuus on ollut aina arvostettua.

Päiväkodin historiaan voi tutustua lukemalla Pääskyn aiemman johtajan Marja Kiiskisen Joensuun juhlassa 20.12. pitämän puheen (puhe liitteenä ohessa).

Nyt päiväkoti jatkaa kaupungin yksikkönä ensi kesään asti. Sen jälkeen tilan ottaa toivottavasti haltuun uusi vuokralainen. Mitä päiväkodin tilalle tulee, on vielä täysi arvoitus.

Pääskyn toiminnan päättäjäistilaisuuteen Joensuussa osallistui myös arkkipiispa Leo, joka myönsi neljälle Pääskyssä työskennelleelle varhaiskasvattajalle Pyhän Karitsan Ritarikunnan ansiomerkin. Ensimmäisen luokan ritarimerkin saivat Marja Kiiskinen, Kirsi Häyhä ja Minna Gröhn ja toisen luokan ritarimerkin Arja Salo

Teksti: Maria Hattunen
Kuvassa ansiomerkin saaneet. Vasemmalta oikealle kuvassa hymyilevät lastentarhan opettaja Arja Salo, päiväkodin johtaja Kirsi Häyhä, päiväkodin aiempi johtaja Marja Kiiskinen ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Minna Gröhn. Kuva: Aleksander Roszczenko.