Nuorisovaltuustot aloittavat vuonna 2023

Ajankohtaista | 20.12.2022

Hiippakuntien piispat nimeävät nuorisovaltuustojen jäsenet seurakuntien esityksestä.

Kirkon tavoitteena on lisätä kaikenikäisten kirkon jäsenten osallisuutta kirkon toiminnasta ja päätöksenteosta. Vuoden 2022 kirkolliskokous teki päätöksiä uusista osallisuutta tukevista toimista. Niistä ensimmäisenä toteutuu nuorisovaltuustojen perustaminen.

Nuorisovaltuustoasia oli pöydällä jo vuoden 2018 nuorisotyöpäivillä, mutta jäi vielä siinä vaiheessa hautumaan. Sen sijaan toinen saman vuoden nuorisotyöpäivien aloitteista – nuorten kutsuminen kirkolliskokouksen stuerteiksi eli kokousavustajiksi – eteni kirkollishallituksen käsittelyn kautta osaksi kirkon käytäntöjä.

Tänäkin vuonna kirkolliskokouksessa työskenteli kuusi 15–24 -vuotiasta stuerttia. Heillä olikin tärkeä rooli myös nuorisovaltuustoajatuksen jatkokehittelyssä, sillä sivistysvaliokunta kutsui heidät kuultavaksi käsitellessään osallistumisen toimintaohjelmaan liittyvää aloitetta.

Yhteisen keskustelun tuloksena valiokunta päätti esittää, että jokaiseen hiippakuntaan perustetaan vapaamuotoinen nuorisovaltuusto, johon piispa kutsuu edustajat seurakuntien ehdotusten perusteella. Kirkolliskokous päätti asian sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisesti ja talousvaliokunta huomioi nuorisovaltuustojen toiminnan kirkon keskusrahaston talousarviossa. 

Nyt pallo on seurakunnilla ja nuorilla itsellään. Jokainen seurakunta tekee oman hiippakunnan piispalle ehdotuksia nuorisovaltuutetuiksi valittavista. Valtuutetun tehtävästä kiinnostuneiden 16–24 vuotiaiden kannattaa siis nyt olla yhteydessä omaan seurakuntaan. Tavoitteena on, että valtuustot pääsevät aloittamaan työskentelynsä heti vuoden 2023 alussa.

Nuorisovaltuustojen tehtäväkenttää ei ole haluttu rajata tarkasti etukäteen, joten niillä on historiallinen mahdollisuus luoda oma roolinsa ja toimintamuotonsa itse. Onkin kiinnostavaa nähdä, mihin asioihin valtuustot ensimmäisinä tulevat tarttumaan. 

Osallistumisen toimintaohjelman tiimoilta tehtiin myös päätös luottamushenkilöiden vuosittaisista hiippakuntakokouksista, joille sovitaan yhteinen, valtakunnallinen teema. Lisäksi Ortodoksistoon rakennetaan kirkon ja seurakuntien luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten roolia tukevaa sisältöä. 

Teksti: Maria Hattunen