Pyhien esi-isien ja pyhien isien sunnuntait 11. ja 18. joulukuuta

Kirkkovuosi | 09.12.2022

Kristuksen syntymäjuhlan alla kirkko luo katseen Jeesuksen sukupuuhun ja Vanhaan testamenttiin kirjattuun pelastushistoriaan.

Kristuksen syntymän juhlan edellä kirkossa vietetään pyhien esi-isien ja pyhien isien sunnuntaita. Tänä vuonna ensimmäistä näistä sunnuntaista vietetään 11.12. ja toista 18. joulukuuta.

Pyhiksi esi-isiksi kutsutaan Vanhan testamentin vanhurskaita, jotka tunnetaan Jumalan tahdon täyttäjinä. Pyhät esi-isät osallistuivat pelastushistorian toteuttamisen ja ihmiskunnan kulkuun kohti Jumalaa.

Ne pyhät esi-isät, jotka olivat Kristuksen esi-isiä hänen ihmisluontonsa puolesta, ovat saaneet kirkkovuodessa erikseen oman sunnuntainsa, joulua edeltävän sunnuntain.

Näiden kahden Vanhan testamentin pyhien muistolle omistetun sunnuntain kautta kirkko valmistautuu ottamaan vastaan ihmiseksi syntyvän Jumalan, joka ei synny tyhjään vaan vuosituhantisen Vanhan testamentin pelastushistorian huipentumana.

Pyhien isien joukossa kunnioitetaan myös Vanhan testamentin profeettoja, kuten Danielia, Eliaa, Elisaa, Hesekieliä, Jeremiaa ja Jesajaa, joista monet puhuivat Vapahtajan tulemisesta. Jumala oli luvannut Adamille pelastuksen, ja tieto tästä pelastuksesta siirtyi perintönä sukupolvelta toiselle.

Pyhien isien sunnuntaina muistellaan Vanhaan testamenttiin kirjattua pelastushistoriaa. Vanha testamentti alkaa kertomuksella maailman luomisesta. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kutsui sen omaan kaltaisuuteensa. Vanha testamentti kertoo myös ihmisen syntiinlankeemuksesta ja paratiisista karkotuksesta sen seurauksena. Jumala kuitenkin lupasi, että syntyy Vapahtaja, joka pelastaa ihmiskunnan.

Pyhät esi-isät voidaan jakaa ennen vedenpaisumusta eläneisiin esi-isiin, vedenpaisumuksen ja Mooseksen lain saamisen välisenä aikana eläneisiin esi-isiin ja Mooseksen lain saamisen jälkeen eläneisiin.

Adam oli ensimmäinen Vanhan testamentin kymmenestä ennen vedenpaisumusta eläneistä patriarkoista. Toisena patriarkkana kunnioitetaan hänen poikaansa Setiä. Viimeinen kymmenestä ennen vedenpaisumusta eläneistä patriarkoista oli Nooa. Nooa oli vanhurskas eli Jumalan tahdon mukaisesti elävä ja siksi hän pelastui vedenpaisumuksesta, jossa Jumalan tahdon vastaisesti eläneet hukkuivat. Nooan arkki on pelastuksen esikuva ja itse Nooa on Kristuksessa pelastuvan ihmisen esikuva.

Vedenpaisumuksen jälkeisistä patriarkoista tärkeimmät ovat Abraham, Iisak, Jaakob ja Joosef. Vaikka suurin osa pyhien esi-isien sunnuntaina muisteltavista kuuluivat Israelin kansaan, Israelin kansan historia alkaa varsinaisesti vasta Abrahamista. Myös jotkut myöhemmät pyhien esi-isien sunnuntaina muisteltavat, kuten Ruut, kuuluivat muihin kansoihin.

Pyhien esi-isien joukossa ei kunnioiteta ainoastaan miehiä, vaan myös Vanhan testamentin ajan hurskaita naisia. Tunnetuimpia heistä ovat Eeva (Aadamin vaimo), Saara (Abrahamin vaimo), Rebekka (Iisakin vaimo), Lea ja Rakel (Jakobin vaimot), Mirjam (Mooseksen sisar) ja Ruut.

Pyhien isien sunnuntain jumalanpalvelusteksteissä puhutaan erityisen paljon profeetta Danielista ja kolmesta pyhästä nuorukaisesta tulisessa pätsissä. Tulinen pätsi nähdään Kristuksen syntymisen esikuvana, jossa pätsi ja siellä olleen kasteen viileys kuvaa kohtua.

Kertomuksessa kolmesta pyhästä nuorukaisesta pätsissä kerrotaan myös, että pätsissä oli heidän kanssaan myös joku neljäs, ja tämä neljäs oli kirkon ymmärryksen mukaan Jumala.

"Sinä, Kristus Jumala, vanhurskautit esi-isät heidän uskonsa kautta edeltäkihlaten heissä itsellesi kansoista seurakunnan. Pyhät riemuitsevat kirkkaudessa, sillä heidän siemenestään koittaa siunattu hedelmä, hän, joka Sinut neitseellisesti synnyttää. Heidän rukouksiensa tähden armahda meitä." (Tropari, 2. sävelmä)

"Käsintehtyä kuvaa te, ylen autuaat, ette palvelleet, vaan kuvaamattoman olennon puolustamina te tulessa kilvoitellen kirkastuitte, sillä sietämättömässä liekissä seisten te huusitte Jumalan puoleen: Kiiruhda, oi armollinen, riennä avuksemme, laupias, sillä Sinä voit kaiken, minkä tahdot." (Kontakki, 6. sävelmä)

Teksti: Arkkimandriitta Mikael