Kanttorin toimi avoinna Saimaan seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 24.11.2022

Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Saimaan seurakunnassa on haettavana kanttorin toimi. Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. 

Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida kirkkomusiikkityötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua. Kanttori toteuttaa seurakunnassa myös opetus- ja kasvatustyötä aikuisten ja nuorison parissa, osallistuu seurakunnan viestintään sekä toimistotyöhön ja muihin erikseen hänelle osoitettuihin tehtäviin. Venäjän kielen osaaminen katsotaan eduksi. 

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus ja aikaisempi työkokemus tulee osoittaa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle 9.12.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kuopion ja Karjalan metropoliitan kanslia, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio tai sähköisesti osoitteeseen kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi

Lisätietoja antaa kirkkoherra Bogdan Grosu bogdan.grosu@ort.fi 040 480 3677. 

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy