Kirkolliskokous 2022: Toinen täysistunto

Ajankohtaista | 22.11.2022

Istunnossa pantiin pöydälle viisi mietintöä.

Nunna Elisabet lukemassa hallintovaliokunnan mietintöä istunnossa

Kirkolliskokouksen toisessa täysistunnossa lakivaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 8 (Kirkon lakipalveluiden järjestelyt). 

Talousvaliokunta pani pöydälle mietinnöt asioista 4 ja 7 (Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 sekä vastuuvapaudesta päättäminen, Kirkolliskokousaloite ukrainankielisen papin palkkaamiseksi). 

Sivistysvaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 14 (Työryhmän ehdotus Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategiaksi). 

Hallintovaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 13 (Kirkolliskokousaloite työryhmän perustamiseksi kirkolliskokouspäätösten tuloksellisuuden tutkimiseksi).

Asiat tulevat kokouksessa toiseen käsittelyyn seuraavassa täysistunnossa lukuun ottamatta asiaa 7, joka käsitellään asian 5 (Keskusrahaston vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025) yhteydessä.

Videotallenne toisesta täysistunnosta on katsottavissa kirkon sivuilla ja kirkon omalla YouTube -kanavalla. Tallenne tekstitetään kahden viikon kuluessa ja se jää kanavalle myöhemmin katsottavaksi.

Istunnon puheenjohtajana toimi metropoliitta Arseni. Istunto päättyi kello 10.19.

Seuraava täysistunto alkaa tiistaina 22.11. kello 17.00. 

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).

Kuva: Maria Hattunen