Kirkkoherran toimi Turun ortodoksisessa seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 19.10.2022

Turun ortodoksiseen seurakuntaan julistetaan haettavaksi kirkkoherran työsopimussuhteinen toimi.

Turun ortodoksiseen seurakuntaan julistetaan haettavaksi kirkkoherran työsopimussuhteinen toimi. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Turku, mutta tehtävään kuuluu työtehtäviä koko seurakunnan alueella.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Kirkkoherra toimii seurakunnan esimiehenä. Papillisten tehtävien ohella kirkkoherra johtaa lisäksi seurakunnan hallintoa ja taloudenhoitoa.

Turun ortodoksinen seurakunta muodostaa yhden kolmesta Helsingin ortodoksisen hiippakunnan seurakunnista. Noin 3100 jäsenen seurakunnan pääpyhäkkö sijaitsee keskeisellä paikalla Turun torin pohjoispuolella. Seurakunnalla on lisäksi kaksi rukoushuonetta, Raumalla ja Salossa, joidenka ympärille ovat kehittyneet omat paikallisyhteisöt. Säännöllistä jumalanpalveluselämää on myös lisäksi muun muassa Loimaalla, Eurassa, Harjavallassa, Uudessakaupungissa ja Maarianhaminassa. Pitkäjänteisen maahanmuuttajatyön ansiosta Turun seurakunta on hyvin monikulttuurinen, yli 35 % seurakuntalaisista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Seurakunnassa toimivat niin venäjän-, ruotsin-, kuten myös romaniankieliset sekä Etiopiasta ja Eritreasta tulleille maahanmuuttajille keskustelupiirit. Seurakunnan jumalanpalveluksia toimitetaan useille eri kielillä. 

Turun seurakunnan työyhteisöön kuuluu kirkkoherran lisäksi kanttori, seurakuntasihteeri ja vapaaehtoistyön koordinaattori. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntaelämää ja työyhteisöä. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Hakijan eduksi katsotaan aikaisempi kokemus hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Tehtävä on otettavissa vastaan 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään V. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, kielitaito sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa arkkipiispan kansliaan tiistaihin 8.11.2022 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä: Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki.

Lisätietoja antaa neuvoston varapuheenjohtaja Anna-Leena Maunila, puh. 0400 321 767.

Hakuaika päättyy 8.11.2022 klo 16:00.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy