Aksios -oppikirjasarja on nyt valmis

Ajankohtaista | 07.10.2022

Alakoulun ortodoksisen uskonnon kirjasarjan tuottaminen alkoi keväällä 2015 ja sen viimeinen osa – Aksios 4 – ilmestyi syyskuussa. 

Alakoulun Aksios-oppikirjasarjan tuottaminen vuosiluokille 1–6 aloitettiin keväällä 2015 uuden perusasteen opetussuunnitelman valmistuttua. Vähälevikkisten oppimateriaalien tuottajan ominaisuudessa kirjasarjaa on tuottanut Opetushallitus. Sarja on kolmas perusopetukseen laadittu ortodoksisen uskonnon oppimateriaalikokonaisuus.

Kirjasarjaan kuuluu teksti- ja harjoituskirjat vuosiluokille 1 ja 2. Vuosiluokille 3 ja 4 on pelkästään tekstikirjat. Vuosiluokkien 5 ja 6 oppimäärät ovat samassa kirjassa. Oppimateriaaleihin kuuluvat sitä tukevat opettajan oppaat tekstikohtaisine lisätietoineen, opetusvinkkeineen ja harjoitustehtävineen. Osa harjoitustehtävistä on tulostettavia pdf-tiedostoja. Kirkkovuoteen liittyvä kokonaisuus jätettiin pois Aksios 3 oppikirjasta. Opetushallitus on työstänyt sitä verkkojulkaisuksi Aksios 3 kirjan ilmestymisen jälkeen. Oletettavasti se valmistuu vuoden loppuun mennessä. 

Monipuolinen sisältökokonaisuus huomioi oppilaiden valmiudet

Edellisiin kirjoihin verrattuna Aksios-sarjan yksi pedagoginen periaate on ollut ottaa huomioon oppilaiden erilaiset lukemiseen ja tekstin ymmärtämiseen liittyvät valmiudet. Tämä on toteutettu tietosisällöiltään eritasoisten tekstirakenteiden, käsiteavausten ja lisätietolaatikoiden avulla. Aksios 1–4 oppikirjoissa on tekstien yhteyteen merkitty esimerkiksi yksi tai kaksi tähteä, joka ilmaisee opettajalle tekstin vaativuuden tason oppilaiden valmiudet huomioitavaksi.

Mahdollisuuksien mukaan oppimateriaalien käyttöperiaatteena on se, että niitä opiskellaan vuorokursseina eli vuorovuosin. Esimerkiksi vuosiluokkien 1–2 opetusryhmässä oppilaat lukevat samaa kirjaa riippumatta heidän luokka-asteestaan. Vuorokurssiperiaatteen noudattamisella vältytään siltä, että eri vuosiluokilta kootuissa opetusryhmissä kunkin vuosiluokan oppilaalla olisi käytössä tämän oman vuosiluokan mukainen oppikirja. Jo nytkin opettajalla voi haasteellisesti olla saman oppitunnin aikana jopa kolme eri pedagogista opetusryhmää.

Koska yläkoulun oppimateriaalit, entä lukion… mites ruotsinnokset?

Opettajakuntaa ovat ymmärrettävästi harmittaneet yllä olevat seikat. Yläkoulun oppimateriaalien käsikirjoittamista ei ole vielä aloitettu. OPH:n mukaan sekä sen aloittaminen että ruotsinkielisen materiaalin tuottaminen siirtyvät vuoteen 2023.

Lukion osalta muutama vuosi sitten OPH käynnisti sähköisten oppimateriaalien tuottamisen. Sen pilottihankkeena aloitettiin lukion ortodoksisen uskonnon oppimateriaalien laatiminen vain verkkoaineistoksi. Tässä Opetushallitus kohtasi ns. julkaisualustaongelman. Ensimmäinen alusta ei osoittautunut toimivaksi. Uuden kilpailuttaminen on vienyt aikansa. Lukion ortodoksisen uskonnon ensimmäisen pakollisen modulin, Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, käsikirjoitusta varten ollaan tällä hetkellä jo laatimassa tehtäviä. OPH:n esittelee Kinos-nimisen (kr. Κοινός) verkko-oppikirjasarjan UO1- modulin tammikuussa 2023 Educa-messuilla.

Teksti: Risto Aikonen (AKSIOS-sarjan koordinaattori)