Kirkon oma seksuaaliseen häirintään liittyvä toimintaohje julkaistu

Ajankohtaista | 06.10.2022

Työntekijät osallistuvat tänä syksynä myös koulutukseen, jossa käydään läpi häirinnän tunnusmerkit, ennaltaehkäisy ja työnantajan vastuut. 

Vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkollishallituksen tuli nimetä työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia kirkolle toimintaohje seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ja hyväksikäytön estämiseksi Suomen ortodoksisessa kirkossa. 

Nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään on ortodoksisessa kirkossa itsestäänselvyys. Seurakunnille onkin jaettu jo aiemmin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimittama kirjanen, jossa käsiteltiin erityisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamista ja siitä seuraavia toimenpiteitä. Suomen ortodoksisen kirkon oman, kirkon toimintamuodot ja -ympäristöt tarkoin huomioon ottavan ohjeistuksen laatiminen koettiin kuitenkin tärkeäksi. Se alleviivaa sitä, että seksuaalista häirintää ei tule milloinkaan hyväksyä tai piilotella ja että organisaatiossa halutaan työskennellä myös sen ennaltaehkäisemisen puolesta. 

Kirkollishallitus nimesi työryhmän jäseniksi toiminnanjohtaja Maria Kauppilan, uskonnonopettaja Anna Kasdagliksen, teologianopiskelija Lassi Saksan ja yliopisto-opettaja Teemu Toivosen. Työryhmän koollekutsujana toimi kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Teemu Toivonen ja sihteeriksi Sirpa Okulov. Työryhmä kuuli työskentelynsä aikana asiantuntijoina tohtorikoulutettava Anu Puustista ja rikosuhripäivystäjä Ira Matsia

Toimintaohje on nyt julkaistu suomeksi ja venäjäksi ja lähetetty kaikkiin kirkon ja sen yhteistyöjärjestöjen työyhteisöihin. Toimintaohjeesta toimitetaan kaikkiin yksiköihin myös ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Kirkollishallituksen päätöksen mukaan kaikkien eri yksiköiden tulee raportoida alueensa piispoille ohjeistuksen käyttöönotosta lokakuun 2022 loppuun mennessä. 

Kirkon, seurakuntien ja järjestöjen keskeiset toimihenkilöt osallistuvat lisäksi kuluvan syksyn aikana koulutukseen, jossa käydään läpi häirinnän tunnusmerkit, ennaltaehkäisy ja työnantajan vastuut. Koulutusta tarjotaan myös oman toimen ohessa toimivalle papistolle ja erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimiville. Kurssin päätteeksi osallistutaan testiin, jonka läpäisseet saavat todistuksen kurssin suorittamisesta. 

Toimintaohje ohessa pdf-muodossa.