Yhteinen julkilausuma kasteesta tukee opetusta kasteen merkityksestä

Ajankohtaista | 30.09.2022

Arkkipiispa Leo allekirjoitti Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen julkilausuman ja nosti esiin sen merkityksen myös ekumeenisten perheiden elämässä.

Arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Tapio allekirjoittamassa julkilausumaa

Arkkipiispa Leon tervehdyssanat Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen kastejulkilausuman allekirjoituksessa 29. syyskuuta 2022 Turun tuomiokirkossa: 

"Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet!

Olemme kokoontuneet yhdessä arkkipiispa Tapion kanssa tänne Turun tuomiokirkkoon allekirjoittamaan Tampereella 20.–21.10.2021 pidetyn kirkkojemme teologisten oppineuvotteluiden merkittävää antia, yhteistä kasteasiakirjaa.

Yhteistä julkilausumaa valmistamaan asetettiin etukäteen työryhmä, joka oli laatinut luonnoksen yhteiseksi julkilausumaksi kasteesta. Kasteteologian eri ulottuvuuksista voimme puolestaan lukea tästä asiakirjasta. 

Yhteiskunnassamme joudumme valitettavasti kiinnittämään yhä suurempaa huomiota siihen, että lapset ylipäänsä kastettaisiin. Vähentyvien lapsikasteiden aikana toivon, että tämän asiakirjan myötä kirkkomme kykenisivät opettamaan kasteen merkityksen tärkeyttä ymmärrettävämmin. 

Kaste on toki aina myös perheen juhlaa. Muuttuvan uskonnollisuuden aikana erityisesti nuoret perheet pohtivat omakohtaista kirkkosuhdettaan tai sen puutteen valossa sitä, missä määrin he haluavat sitoutua uskonnollisiin riitteihin välittääkseen niitä myös jälkipolville. Tästä näkökulmasta kristillisen kasteteen käsittely ekumeenisesti antaa tukea myös ekumeenisille avioliitoille ja kristillisen kasvatustehtävän hoitamiselle niissä, sillä kasteen jälkeen kasvatustyö jatkuu. En voi tarpeeksi painottaa, kuinka tärkeätä on tukea myös kummien tehtävää.

Tässä yhteydessä haluaisin lopuksi vielä tuoda huomioonne seikan, jota vasten me ortodoksit Suomessa saamme aina peilata, ja jonka oppineuvotteluissa pidempään mukana olleet luterilaiset ovat varmasti huomioineet: Suomen ortodoksinen kirkko on elimellinen osa ortodoksista maailmaa ja toimii yhteisessä linjassa muiden ortodoksisten kirkkojen kanssa. Asemaamme voisi luonnehtia kahdensuuntaiseksi keskustelijaksi länsimaisen kulttuurin ja ortodoksisen maailman välillä. Tässä onnistuminen on kuitenkin ensiarvoista, sillä se luo edellytyksiä ekumeenisten yhteyksien vahvistumiselle tulevaisuudessa – kenties jopa nykyistä vahvemman toisiinsa sitoutumisen ortodoksien ja luterilaisten kesken Suomessa ja kansainvälisesti.

Näiden sanojen päätteeksi rukoilen kirkkojemme yhteyksien vahvistajille ja edistäjille kolmiyhteisen Jumalamme loputonta armoa ja siunausta."

Itse asiakirja on ohessa pdf-muodossa.

Kuva: Heikki Huttunen