Tutustuttavaksi: kirkon lakihanketta koskeva tutkimusraportti

Ajankohtaista | 29.09.2022

Kirkollishallitus päätti 28.9. lähettää raportin vuoden 2022 kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. 

Suomen ortodoksisessa kirkossa on ollut pitkään vireillä hanke kirkkoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Voit lukea prosessista lisää täältä: https://ort.fi/uutishuone/2022-09-26/mittava-lakipaketti-kirkolliskokouksen-kasittelyyn-marraskuussa

Ohessa (pdf-dokumentti) tutustuttavaksi kirkollishallitukselle elokuussa luovutettu tutkimusraportti, joka sisältää esityksen Suomen ortodoksisesta kirkosta annettuun lakiin ja kirkkojärjestykseen tehtävistä muutoksista. Päätökset asiassa tekee Valamon luostarissa 21.–23.11.2022 kokoontuva kirkolliskokous.