Sote-uudistus vaikuttaa myös kirkollisverokertymään

Ajankohtaista | 26.09.2022

Vuoden 2023 alussa tapahtuva siirtymä hyvinvointialueisiin muuttaa kirkollisveron perusteena olevaa veropohjaa.

Suomessa toteutetaan 1.1.2023 alkaen kauan valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus, jonka myötä vastuu näiden palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joita on 21 kappaletta. Poikkeuksen muodostaa Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu.

Uudistus vaikuttaa myös kaikkeen verotukseen. Uudessa järjestelmässä verotuksen painopistettä siirretään kuntaverotuksesta valtionverotukseen päin ja kuntaverotuksen vähennyksiä karsitaan. Tämä siirtymä muuttaa kunnallisveron ja samalla myös kirkollisveron perusteena olevaa veropohjaa. Veropohjan muutokset jakautuvat eri tavoin eri seurakuntien kohdalla. 

Valtiovarainministeriön evankelis-luterilaisille seurakunnille tekemän ennusteen mukaan soteuudistus ei alenna yhdenkään seurakunnan veropohjaa – sen sijaan joidenkin alueiden veropohjan arvioidaan pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Kirkollisverokertymä on viime vuosina vaihdellut monista eri syistä (tulorekisteri, koronapandemia). Soteuudistuksesta aiheutuva veromuutos vaikeuttaa seurakuntien verotulojen ennustamista myös tulevana vuonna.

Ortodoksisen kirkon taloustyöryhmä on pyytänyt seurakuntia pitäytymään nykyisissä veroprosenteissa. Tarvittaessa kirkollisveromuutoksia suositellaan tekemään vasta syksyllä 2023, jolloin verouudistuksen vaikutukset ovat tiedossa.