Kanttorin toimi avoinna Imatran ja Lappeenrannan toiminta-alueella

Avoimet työpaikat | 26.09.2022

Kaakkois-Suomen ortodoksiseen seurakuntaan rekrytoitavan kanttorin ensisijainen toimipaikka on Lappeenranta. 

Kaakkois-Suomen ortodoksisessa seurakunnassa on avoinna Lappeenrannan-Imatran toiminta-alueen päätoiminen kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Työnteon ensisijainen paikka on Lappeenranta. 

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida kirkkomusiikkityötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua. Kanttori toteuttaa seurakunnassa myös opetus- ja kasvatustyötä aikuisten ja nuorison parissa sekä osallistuu seurakunnan tiedotustoimintaan ja muihin erikseen hänelle osoitettuihin tehtäviin.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 7.10.2022 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy