Vuosi 2023 on kirkossa vaalivuosi

Ajankohtaista | 19.09.2022

Maaliskuussa toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaali ja syksyllä valtuustovaalit kaikissa seurakunnissa.

Suomen ortodoksisessa kirkossa toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaali maaliskuussa 2023. Lisäksi kaikissa seurakunnissa toimitetaan seurakunnanvaltuustovaalit marraskuussa 2023. Valtuustovaaleihin liittyvistä aikatauluista, ehdokasasettelusta ja vaaliprosessista tiedotetaan myöhemmin.

Kirkolliskokousedustajien vaalin valmistelut alkavat seurakunnissa jo tänä syksynä. 

Seurakuntaliitoksista johtuen kirkolliskokousedustajien valinta toimitetaan uusien seurakuntien jäsenmäärien ja uuden vaalipiirijaon (kts. alla) mukaisesti. 

Kirkolliskokoukseen valitaan nelivuotiselle toimikaudelle (2023–2027) yhteensä 11 papiston, kolme kanttorien ja 18 maallikkojen edustajaa. Heidän lisäkseen kirkolliskokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja apulaispiispa.

Kirkollishallitus vahvistaa vaalin lopullisen aikataulun, vaalipaikat ja vaalitoimitsijat tammikuussa 2023 ja toimittaa tiedot seurakunnille. 

Kirkolliskokousedustajien vaaliprosessin alustava aikataulu

31.10.2022 mennessä: Kirkollishallitus tarvitsee seurakunnilta tiedot vaalitoimitsijoista ja vaalipaikoista. Tiedot toimitetaan sähköpostilla kirkollishallitukseen. Vaalitoimitsijoista tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, tehtävä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, sihteerin varahenkilö). Seurakuntia pyydetään huomioimaan, että toinen vaalipäivistä on arkipäivä ja toinen lauantai.

15.1.2023 mennessä: Kirkollishallitus lähettää vaalitiedot papistolle (postilla), kanttoreille (postilla), seurakuntiin (sähköpostilla), hiippakuntakanslioihin (sähköpostilla) ja vaalitoimitsijoille (sähköpostilla). Vaalialueiden seurakuntien kanslioiden tulee valmistautua vastaanottamaan postivaalin ääniä samasta päivästä alkaen. Kanslioilla tulee lisäksi olla valmius käsitellä vaalikuoria oikein (säilytys lukitussa tilassa, irrallaan seurakunnan muista asiakirjoista, tieto vaalitoimitsijoille mistä kuoret löytyvät). Kuoria ei saa avata.

15.2.2023 mennessä: Seurakunnanvaltuusto valitsee maallikkojen edustajien valitsijamiehet (henkilökohtaiset varajäsenet) ja maallikkojen edustajien ehdokkaat. 

22.2.2023 mennessä: Ilmoitus maallikkojen edustajien valitsijamiehistä, varajäsenistä ja maallikkojen edustajien ehdokkaista kirkollishallitukseen. 

Maaliskuu 2023: Papiston, kanttoreiden ja maallikkojen edustajien vaalit. Vaalipäivät ilmoitetaan tammikuussa 2023.

Kirkollishallitus toimittaa kirkkoherranvirastoille ja vaalitoimitsijoille viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia vaalialueen vahvistetun ehdokaslistan (maallikot) sekä listan valitsijamiehistä. Papiston ja kanttorien vaalikelpoisten ja äänioikeutettujen luettelo vahvistetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalitoimitusta. Lisää ohjeita vaaliin liittyen lähetetään tammikuussa 2023. 

Vaalipiirit ja vaalipaikat

Ortodoksisen kirkkojärjestyksen §27 mukaan vaalit toimitetaan seuraavissa paikoissa: 

Helsingin hiippakunnan I vaalipiiri: Helsingin kaupunki
Papiston, kanttorien ja maallikkoedustajien vaalit

Helsingin hiippakunnan II vaalipiiri: Lappeenrannan kaupunki
Papiston ja maallikkoedustajien vaalit

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalipiiri: Kuopion kaupunki 
Papiston, kanttorien ja maallikkoedustajieen vaalit 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan II vaalipiiri: Joensuun kaupunki
Maallikkoedustajien vaali

Oulun hiippakunnan vaalipiiri: Oulun kaupunki
Papiston, kanttorien ja maallikkoedustajien vaalit

Lisätietoa: kirkollishallitus@ort.fi