Kirkon työntekijöille lisää osaamista seksuaaliseen häirintään puuttumiseen

Ajankohtaista | 08.09.2022

Kirkolliskokouksen edellyttämä ohjeistus on valmis, koulutustilaisuudet järjestetään loka-marraskuussa.

Seksuaalirikoksia koskevat säädökset kiristyvät Suomessa vuoden 2023 alussa. Suomen ortodoksinen kirkko on ohjeistanut seurakuntia seksuaaliseen häirintään liittyvissä asioissa jo aiemmin, mutta nyt kirkolle on valmistunut uusi, entistä kattavampi tietopaketti seksuaalisesta häirinnästä ja siihen puuttumisesta. Tietopaketti käännetään ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi ja kaikki kieliversiot julkaistaan mm. ort.fi -sivustolla lokakuun loppuun mennessä.

Kokonaisuuden on laatinut kirkollishallituksen nimeämä työryhmä, johon kuuluivat yliopisto-opettaja Teemu Toivonen (pj), uskonnonopettaja Anna Kasdaglis, toiminnanjohtaja Maria Kauppila ja opiskelija Lassi Saksa. Työryhmän sihteerinä toimi kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Työryhmä kuuli työskentelyn edetessä myös useita asiantuntijoita.

Tietopaketin ja siihen liittyvän ohjeistuksen laatimisesta päätti vuoden 2021 kirkolliskokous. Päätökseen sisältyi myös velvoite varmistaa, että kirkon kaikki työntekijät perehtyvät ohjeisiin. Seurakuntien pitää raportoida ohjeistuksen käyttöönotosta hiippakuntansa piispalle lokakuun jälkeen.

Lisäksi kirkon ja seurakuntien työntekijöille järjestetään seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen sisällön omaksumista kontrolloidaan päättökokeella. Kokeen hyväksytysti suorittanut saa siitä todistuksen.

Koulutuksen ensimmäisen osan järjestää Filoksenia ry Teamsin välityksellä. Kouluttajana toimii tutkija Margita Geroulin. Työntekijät voivat valita kahdesta koulutusajasta. Ensimmäinen tilaisuus koulutuksen suorittamiseen on maanantaina 31.10. klo 9–12 ja toinen keskiviikkona 2.11. klo 12–15. 

Esihenkilöille annetaan lisäksi koulutusta työnantajan velvollisuuksista. Työnantajan velvollisuuksista puhuu tohtorikoulutettava Anu Puustinen (Itä-Suomen yliopisto). Esihenkilöiden koulutus järjestetään keskiviikkona 9.11. klo 13–14.

Ilmoittautumisohjeet kaikkiin koulutuksiin tulevat työnantajien kautta myöhemmin. 

Lisätietoja: Sirpa Okulov p. 0500 946601, sirpa.okulov@ort.fi