Kasvatustyöntekijän määräaikainen sijaisuus avoinna Helsingissä

Avoimet työpaikat | 31.08.2022

Työn painopistealueina on kouluyhteistyö ortodoksisen uskonnonopetuksen osalta ja kirkkoon liittymistä harkitseville suunnattu katekumeenitoiminta. 

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee kasvatustyöntekijää määräaikaiseen sijaisuuteen. Määräaikainen toimi päättyy 28.2.2025.

Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua. Tehtävä painottuu uskonnonopetukseen sekä aikuiskasvatukseen liittyvien tehtävien toteutukseen. Keskeisiä tehtäviä ovat kouluyhteistyö ja koulujen ortodoksisen uskonnonopetuksen tukeminen.   Aikuiskasvatuksen tehtäviin kuuluvat  katekumeenitoiminnan ja aikuisharrastepiirien toimintojen koordinointi  sekä muut aikuiskasvatukseen liittyvät tehtävät.

Hakijalta edellytämme aikuiskasvatukseen soveltuvaa koulutusta, opettajapätevyyttä tai muulla tavalla hankittua hyvää aikuispedagogiikan hallintaa.  Tehtävän luonteen vuoksi työntekijän tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Tehtävää täytettäessä huomioidaan myös osa-aikatyötä toivovat hakijat.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaativuusryhmään 3. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 14.9.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi.  Muualle tulleita hakemuksia ei huomioida. Tehtävän aloituksen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman nopeasti.

Mahdolliset toimeen liittyvät kysymykset 8.9.alkaen : Kasvatuksen esimies Kristiina Aminoff, kristiina.aminoff@ort.fi, puh. 040 350 1951

 

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy