Piispainkokouksen päätöksiä 24.8.

Ajankohtaista | 29.08.2022

Ehtoollisen jakamistapaan liittyvän päätöksen lisäksi istunnossa tehtiin muitakin uutisarvoisia päätöksiä. 

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous kokoontui keskiviikkona 24.8. Kuopiossa. Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat. Apulaispiispa osallistuu piispainkokouksen istuntoihin puheoikeudella.

Jo torstaina 25.8. uutisoitiin piispainkokouksen päätös siirtymisestä kirkon tavanomaiseen ehtoollisenjakotapaan. Samassa istunnossa ratkaistiin kuitenkin myös muita käytännön kysymyksiä.

Kirkon jäsenistön näkökulmasta merkittävimpiä ovat piispainkokouksen päätökset lasten kirkottamisesta, keliaakikkojen ehtoollisesta ja jumalanpalvelusten toimittamisesta kirkollisina juhlapäivinä. 

Piispainkokous päätti, että lasta kirkotettaessa lapsi viedään tästedes aina alttariin sukupuolesta riippumatta.

Siellä, missä keliaakikon ehtoolliselle on tarvetta, pappi voi liturgian yhteydessä pyhittää toisen gluteenittomasta jauhosta valmistellun leivän ja toimia sen kanssa kuten ennenpyhitettyjen lahjain liturgioihin pyhitetyn leivän kanssa ja jakaa siitä liturgiassa tavallisen ehtoollisjakamisen yhteydessä mutta erillisestä maljasta.

Piispainkokous laati myös luettelon kirkkovuoden päivistä, joina kaikissa seurakunnissa on ehdottomasti toimitettava jumalanpalvelus. Lisäksi piispainkokous antoi suosituksen muista huomioitavista päivistä. Käytännössä tämä tulee paikoin vilkastuttamaan pyhäkköyhteisöjen jumalanpalveluselämää.

Piispainkokouksessa käsiteltiin myös huomattava määrä papistoa ja kanttoreita koskevia ohjeita (liite 1). Koko pöytäkirja liitteineen on ohessa pdf-muodossa.