Uskonnonopetusavustukset seurakuntien haettavana

Ajankohtaista | 17.08.2022

Hakuaika päättyy 30. syyskuuta.

Uskonnonopetus on kuntien vastuulla, mutta seurakuntien tukea tarvitaan, jotta voimme turvata ortodoksisen uskonnon opetuksen jatkuvuuden alakoulusta lukioon.

Ortodoksiset uskonnonopettajat ovat usein tuntiopettajia. Heidän työehtonsa eivät ole niin hyvät kuin viranhaltijoilla, lehtoreilla. Ortodoksinen opettaja joutuu monesti keräämään päätoimisuuden tunnit useista kouluista ja useista kunnista. Siksi seurakuntien maksamat matkakorvaukset ja tuntihuojennukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että pätevistä ortodoksisen uskonnon opettajista on pulaa.

Kuntaliitto on hyväksynyt kouluopetustunneiksi seurakuntien maksamat tunnit silloin, kun oppilaita on opetuksen järjestäjän alueella alle kolme. Muilla uskonnollisilla yhteisöillä ei ole tätä oikeutta. 

Uskonnonopetusavustuksia voi hakea 30.9.2022 saakka. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella: https://fi.surveymonkey.com/r/739YRSK

Kirkolliskokous vahvistaa avustuksen määrän marraskuussa 2022. Vuonna 2021 uskonnonopetusavustukset olivat yhteensä 58 000 euroa. 

Lisätiedot: Sirpa Okulov, sirpa.okulov@ort.fi, p. 0500 946601