Arkkipiispoilta yhteinen kannanotto patriarkka Kirillin lausunnoista

Ajankohtaista | 29.07.2022

Arkkipiispa Leon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoman yhteinen kannanotto julkaistiin 29.7. Helsingin Sanomien Vieraskynä -palstalla.

Moskovan patriarkka Kirill on toistuvasti puolustanut Venäjän laitonta hyökkäyssotaa uskonnollisin perustein. Tämä on uskonnon hyväksikäyttöä, toteavat arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Tapio Luoma

"Kristinuskon läntisessä perinteessä puhutaan oikeutetun sodan periaatteesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka ihmisen tappaminen on lähtökohtaisesti aina väärin, tietyissä tilanteissa sodankäynti on eettisesti perusteltua. Periaatteen mukaan ainoastaan puolustussota voi olla oikeutettua, jos muita vaihtoehtoja ei enää ole ja taisteluiden avulla pystytään torjumaan vieläkin suurempaa kärsimystä.

Vaikka itäisessä perinteessä ei puhuta oikeutetun sodan periaatteesta, ortodoksinen kirkko ei ole vaatinut tiukan pasifistista suhtautumista sotaan. Se nostaa kuitenkin aina kristillisen omantunnon etusijalle ja korostaa, ettei viattomien tappaminen muutu eettisesti hyväksyttäväksi valtioiden päämääristä riippumatta."

Lue koko kannanotto täältä: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008961988.html