Yksi ehdolle Järvenpäähän sijoitettuun kanttorin toimeen

Ajankohtaista | 26.07.2022

Toimeen tuli yhteensä viisi hakemusta.

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa avoinna olleeseen kanttorin toimeen tuli 22.7. päättyneen hakuajan puitteissa viisi hakemusta.

Helsingin hiippakunnan piispan sijainen, Haminan piispa Sergei, on asettanut toimeen ehdolle yhden hakijan, TM Maria Verikovin. Kukaan muista hakijoista ei täyttänyt kaikkia toimen kelpoisuusehtoja. 

Kanttorin valitsee Helsingin seurakunnanvaltuusto. Sitä ennen neuvosto päättää, halutaanko hakijaa kuulla koepalveluksissa.