Imatran alueen papin toimi haettavana

Ajankohtaista | 29.06.2022

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan Imatran toiminta-alueen päätoiminen papin työsopimussuhteinen toimi on nyt haettavana.

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan Imatran toiminta-alueen päätoiminen papin työsopimussuhteinen toimi on julistettu haettavaksi. Työnteon ensisijainen paikka on Imatra.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Haettavan olevan papin pääasiallisena tehtävän on Imatran alueen kirkollisesta ja seurakunnallisesta toiminnasta vastaaminen sekä koko seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön organisointi ja osallistuminen sen toteutukseen.

Toimenkuva on monipuolinen ja siihen kuuluu kokonaisvaltainen seurakuntatyö. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kykyä organisoida ja kehittää työtä osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monialaisuutta sekä aloitekykyä.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun tulee toimittaa seurakunnalle rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen aloittamista.

Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 29.7.2022 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Lisätietoja: Kirkkoherra Timo Tynkkynen, 0400654883, timo.tynkkynen@ort.fi

Hakuaika alkaa 29.06.2022.