Kirkon koulutustyöryhmä aloitti työnsä

Ajankohtaista | 21.06.2022

Kirkon työelämäopinnot tarjoavat jatkossa tukea arjen työhön.

Kirkollishallitus on perustanut 22.3.2022 koulutustyöryhmän, jonka kokoonpanoa se täydensi kokouksessaan 10.6.2022. Päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä hengellisen työntekijöiden koulutusohjelmaksi ja kartoittaa, mitkä yliopiston tarjoamat opinnot voidaan katsoa osaksi pakollisia kirkon omia opintoja.

Työryhmä voi esittää opintoja, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä ja niin kutsuttuja oman toimensa ohella toimivia pappeja ja kanttoreita. Työryhmä suunnittelee opintojen seurantajärjestelmää ja valtakunnallisen koulutuskalenterin toteuttamista. Toimikausi on sama kuin kirkolliskokouksen toimikausi ja väliraportti tulee jättää syyskuussa 2022. 

Työryhmään kuuluvat kanttori Eija Honkaselkä, rehtori Sirpa Koriala, kirkkomusiikin opettaja Petri Nykänen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, sosiaalineuvos Elina Palola, pastori Jaso Pössi, kirkkoherra Markku Salminen, ortodoksisen seminaarin johtaja Mikko Sidoroff ja yliopisto-opettaja Teemu Toivonen. Työryhmä valitsi puheenjohtajaksi Sirpa Korialan ja sihteeriksi Sirpa Okulovin.

Työryhmä aloitti työnsä 16.6. ja keskusteli aluksi siitä, että kirkolla on piispainkokouksen hyväksymä kirkon omien opintojen opetussuunnitelma. Kirkon omilla opinnoilla tarkoitetaan kirkon työntekijöilleen antamaa pätevöitymis-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kirkon omat opinnot koskevat kaikkia kirkon työntekijöitä sekä oman toimen ohella toimivia pappeja. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan hengellisten työntekijöiden (papit ja kanttorit) osalta toimiin vakinaistaminen tapahtuu vasta kun toimen haltija on suorittanut nämä kirkon omat opinnot. Kirkollishallitus on 9.9.2016 päättänyt, että opinnot ovat velvoittavia 1.8.2016 jälkeen opintonsa aloittaneille papeille ja kirkkomuusikoille. Kirkon omia opintoja ei ole kuitenkaan edellytetty esimerkiksi toimen hakuilmoituksissa. Myöskään suorituksia ei juurikaan ole, valmistuneiden määrä on pieni ja toisaalta vaatimuksia lisäopinnoista ei ole vielä viety säädösten tasolle. 

Työryhmä päätti, että se käy läpi kirkon omien opintojen opetussuunnitelman ja päivittää sen palvelemaan mahdollisimman hyvin nykyisiä kirkon työelämän tarpeita. Termien selkeyttämistä tarvitaan ja jatkossa voitaisiinkin puhua kirkon työelämäopinnoista, joiden tehtävä on nimenomaan tukea kirkon käytännön työssä toimivia. Työryhmä myös kartoittaa erilaisia yliopiston ja muiden koulutusta järjestävien oppilaitosten väyliä suorittaa näitä opintoja. Opintojen suorittaminen alkaa jo nykyisellään aiemmin haetun osaamisen tunnistamisesta ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta, mikä mahdollistaa monenlaisia suorittamisen tapoja.

Kirkon koulutuskalenterin toteutuksessa työryhmä pohtii Ortodoksisto-sivuston tarjoamia mahdollisuuksia. Seurannan osalta työryhmässä keskusteltiin mm. opintojen sisältöjen ja kirkon työelämän tarpeiden arvioinnin tärkeydestä. 

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa ja työskentelee siihen saakka yhdessä sovittujen tehtävien parissa.