Kirkolliskokouksen jäsenet koolla Kuopiossa 10.–11.6.

Ajankohtaista | 09.06.2022

Vuoden 2022 kirkolliskokoukselle tehtävien aloitteiden jättöaika päättyy 30.6.2022.

Vuoden 2022 kirkolliskokous on kutsuttu koolle Valamon luostariin 21.–23.11.2022. Kuten tapana on, ennen varsinaista kirkolliskokousta edustajat kutsutaan koolle seminaariin, jossa tarkastellaan toimeenpanovaiheessa olevien hankkeiden etenemistä ja luodaan katsaus kirkon ajankohtaiskuulumisiin. Nyt järjestettävässä seminaarissa perehdytään mm. lakityöryhmän esityksiin kirkkojärjestykseen ja Suomen ortodoksisesta kirkosta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista.

Tänä vuonna seminaari järjestetään Kuopiossa, jossa edustajien on mahdollista tutustua myös kirkon keskustaloon ja ortodoksiseen kirkkomuseo RIISAan. Seminaarin varsinainen työskentely tapahtuu Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Vuoden 2022 kirkolliskokoukselle tehtävien aloitteiden on oltava perillä kirkollishallituksen sähköpostissa (kirkollishallitus@ort.fi) viimeistään 30.6.2022. Aloiteoikeus on kirkollishallituksen lisäksi kirkkomme piispoilla, kirkolliskokouksen jäsenillä, seurakunnilla ja luostareilla.