Bli bekant med ortodoxi 1.–6.8. i Valamo

Ajankohtaista | 06.06.2022

Under kursens gång får kursdeltagarna bekanta sig med ortodoxins grunder. 

Kristuksen ikoni valossa

Föreläsningarna behandlar centrala frågor såsom "vad, var, när och varför" i ortodoxin. Under kursen får man bekanta sig med den ortodoxa kyrkokonsten, centrala teologiska spörsmål och det andliga livet. Som lärare på kursen medverkar lärare Rikhard Dahlström och fader arkimandrit Mikael. Kursen får stöd från den ortodoxa kyrkan i Finland.

Pris från 105 €. 
Anmälning: kurssit@valamo.fi, tel. 017 5701810

Foto: Martinus Markoff