2000-luvun teologiset kysymykset esillä Joensuussa

Ajankohtaista | 01.06.2022

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella järjestetään kuluvalla viikolla kansainvälinen teologinen konferenssi, jossa keskitytään oman aikamme teologisiin pohdintoihin. 

Konferenssin avaus

Joensuussa järjestetään 1.–3.6. kansainvälinen teologinen konferenssi, jonka aiheena on ”Orthodox Theology in the 21st Century: New Trends and Methodologies” (Ortodoksinen teologia 2000-luvulla: uusia trendejä ja metodologiaa). Mukana on puhujia Suomesta, Itävallasta, Norjasta, Belgiasta, Romaniasta, Italiasta, Serbiasta, Kreikasta, USAsta ja Englannista.

Suomalaisina puhujina konferenssissa esiintyvät pappismunkki, TT Damaskinos Ksenofontoslainen, kirkkomusiikin yliopistotutkija, TT Maria Takala-Rosczcenko ja pappismunkki, FT Serafim Seppälä. Isä Damaskinos tarkastelee puheenvuorossaan liturgiikan tutkimuksen perinteisten menetelmien ja uudempien lähestymistapojen suhdetta, Maria Takala-Roszczenko kertoo havaintojaan 2000-luvun eletystä ortodoksisuudesta Suomessa ja isä Serafim käsittelee virtuaalisen jumalanpalveluskokemuksen ontologiaa.

Konferenssin verkkosivut (ohjelma ja tiivistelmät esitelmistä) löytyvät osoitteesta https://blogs.uef.fi/orthodoxconference/

Kuva: Damaskinos Ksenofontoslainen