Ortodoksien esikokous Kyproksella: Dialogin on jatkuttava

Ajankohtaista | 16.05.2022

Kirkkojen maailmanneuvoston ortodoksiset ja orientaaliset jäsenkirkot kuulivat Venäjän ortodoksisen kirkon edustajia syksyn yleiskokousta pohjustavassa esikokouksessa.

Maria Mountraki pitää täysistunnossa puheenvuoroa

Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN) kuuluvien ortodoksisten tai orientaalisten kirkkojen edustajat tapasivat Kyproksella 9.–16. toukokuuta valmistautuakseen yhdessä Kirkkojen maailmanneuvoston Saksassa 31.8.–8.9.2022 järjestettävään yleiskokoukseen.

Suomen ortodoksista kirkkoa edusti tapahtumassa KMN:n kansainvälisiä asioita käsittelevään Churches Comission of International Affairs -komissioon vuodesta 2014 asti kuulunut TM Maria Mountraki, joka osallistuu syksyn kokoukseen delegaattina yhdessä Annamari Moilasen ja neuvonantajana toimivan pastori Teemu Toivosen kanssa.

Noin seitsemän vuoden välein järjestettävä yleiskokous järjestetään nyt Euroopassa yli 50 vuoden tauon jälkeen. Kokoukseen valmistauduttaessa Euroopassa käydään sotaa, jota Venäjän ortodoksinen kirkko on puolustanut oikeutettuna sotana ”läntistä rappiota” vastaan. 

Tässäkin tilanteessa kyettiiin järjestämään esikokous, jossa olivat edustettuina kaikki ortodoksiset ja orientaaliset kirkot kahta kutsun hyväksynyttä mutta poisjäänyttä kirkkoa (OCA ja Japanin ortodoksinen kirkko) lukuun ottamatta. Ortodoksisten kirkkojen esikokous järjestettiin nyt jo kuudetta kertaa.

Monet saattoivat kenties toivoa, että Venäjän ortodoksinen kirkko suljettaisiin tässä esikokouksessa yhteisen keskustelun ulkopuolelle. Yksi kokouksen merkittävimmistä saavutuksista oli kuitenkin juuri tästä pidättäytyminen.

– Ortodoksit ovat olleet vahvasti vaikuttamassa seuraavan yleiskokouksen teemaan, joka on "Christ's love moves the world to reconciliation and unity”. Meidän jos kenen on voitava aidosti uskoa siihen, että Kristuksen rakkaus viitoittaa tietä sovintoon ja keskinäiseen yhteyteen. Vaikka kirkkopoliittinen tilanne on monin tavoin tulenarka, niin kokouksen tunnelma oli kokeneiden edustajien mukaan jopa poikkeuksellisen rauhallinen ja rakentava. Myös esikokouksen raportissa alleviivataan dialogin jatkamisen merkitystä. Nyt Kirkkojen maailmanneuvosto on ainoa kansainvälinen kirkollinen foorumi, jossa Venäjän ortodoksinen kirkko on edustettuna. Siinä piilee paljon mahdollisuuksia, toteaa Maria Mountraki.

Keskusteluyhteyden säilyttäminen ei tarkoita kuitenkaan yksimielisyyttä. Venäjän ortodoksisen kirkon edustajat joutuivat kokouksessa vastaamaan kirkkonsa Ukrainan sotaa koskevista kannanotoista ja kohtaamaan niiden herättämiä reaktioita. 

Esikokouksessa pidetyt esitelmät sekä nyt hyväksytty KMN:n ortodoksisten jäsenkirkkojen naisedustajien tapaamisessa vuonna 2019 laadittu raportti kootaan kirjaksi syksyn yleiskokoukseen.

– Ortodoksisilla kirkoilla on KMN:n toimielimissä vahva 25% edustus. Myös yleiskokouksen hieno konsensukselle perustuva ja pienillekin kirkoille äänen antava päätöksentekoprosessi on ortodoksisten kirkkojen aikaansaannos. Nyt koottavalla kirjalla haluamme nostaa esiin erityisesti ortodoksista teologista ajattelua ja sitoutumista KMN:n työskentelyyn, toteaa Mountraki. 

Esikokouksen 16.5. julkaistu raportti englanniksi: https://www.oikoumene.org/resources/documents/report-of-the-inter-orthodox-pre-assembly-consultation

Esikokouksen 16.5. julkaistu julkilausuma englanniksi: https://www.oikoumene.org/resources/documents/communique-of-the-inter-orthodox-pre-assembly-consultation

Maria Mountrakin tiestä kansainvälisiin edustustehtäviin voi lukea lisää täältä: https://www.ekumenia.fi/etusivu/ajankohtaista_-_aktuellt/maailmalla_matkaava_vaikuttajanainen__maria_mountraki/.

Kuvassa Maria Mountraki pitämässä puheenvuoroa täysistunnossa. Kuva: Albin Hillert/WCC (KMN).