Päiväkoti Pääskyn toiminta Joensuun seurakunnan yhteydessä päättyy

Ajankohtaista | 21.04.2022

Seurakunta on pahoillaan siitä, että toimintaympäristön muuttuminen tekee toiminnan jatkumisen mahdottomaksi.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 20.4.2022 lopettaa ortodoksisen Päiväkoti Pääskyn toiminnan seurakunnan toimintana 31.12.2022. Seurakunnanvaltuusto valtuutti kirkkoherran ja päiväkodin johtajan käynnistämään neuvottelut kaupungin kanssa päiväkotitoiminnan jatkamiseksi mahdollisesti kaupungin päiväkotina.

Joensuun ortodoksinen seurakunta on ylläpitänyt Päiväkoti Pääskyä, joka on pieni yhden ryhmän eli 21 lapsen päiväkoti. Päiväkoti on perustettu 1973. Toiminta on toteutettu seurakunnan talousarvion puitteissa osana seurakunnan toimintaa. Toimintaa on rahoitettu muiden yksityisten päiväkotien tapaan kaupungin myöntämillä palveluseteleillä. Päiväkodin toimintaa on tarvittaessa tuettu seurakunnan muista tuloista.

Vuonna 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki edellyttää, että ortodoksisten ja evankelisluterilaisten seurakuntien on järjestettävä päiväkotitoiminta osakeyhtiömuotoisena. Itä-Suomen Aluehallintovirasto teki 14.1.2022 päätöksen, jonka mukaan seurakunnan on järjestettävä päiväkotitoiminta lain mukaiseksi 1.1.2023 mennessä, jos se jatkaa päiväkotitoimintaa. Seurakunta sai ennakkotiedon asiasta lokakuussa 2021, jolloin seurakunta perusti työryhmän asian selvittämiseksi. 

Selvityksen mukaan päiväkodin toiminta olisi yhtiöittämisen jälkeen tappiollista, koska kaupungin palvelusetelit eivät kattaisi kaikkia toiminnan kuluja. Lisäksi 1.8.2022 voimaan tuleva Varhaiskasvatuslaki edellyttää mahdollisten lisäresurssien palkkaamista päiväkodille lasten erityistuen tarpeisiin.

Tehtyjen selvitysten mukaan seurakunta voi perustaa yrityksen kahta tarkoitusta varten: tukeakseen seurakunnan toimintaa yritystoiminnan tuotoilla – esimerkiksi vuokratuotolla – tai tuottaakseen tukipalveluja – esimerkiksi päiväkotitoimintaa. Seurakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta veroa kantavana julkisyhteisönä tukea tappiollista yritystoimintaa omista tuloistaan.

Päiväkoti Pääskyn toiminta on ollut monikulttuurista ja ekumeenista. Lapsista 40 % on ollut ortodokseja viime vuosina. Liki 50-vuotinen toiminta on ollut seurakunnalle arvokasta ja olisi sitä edelleen. Seurakunta on pahoillaan siitä, että toimintaympäristön muuttuminen tekee toiminnan jatkumisen mahdottomaksi. 

Seurakunta haluaa kiittää päiväkodin työntekijöitä kärsivällisyydestä selvitysprosessin aikana, sekä kaupunkia neuvottelujen mahdollisuudesta. Kirkkoherra Tuomas Järvelin kiittää lisäksi luottamushenkilöitä selvityksen aikaisesta työskentelystä sekä selkeästä päätöksenteosta.