Kristus on meidän tiemme

Kirkkovuosi | 27.02.2022

Arkkipiispa Leon paastotervehdys suuren paaston alkaessa.

Suuren paaston taival avautuu jälleen edessämme. Pyhä ja suuri paasto on kuin hengellinen kevät, innoituksen jakso, joka valmistaa Kristuksen ylösnousemuksen valon kohtaamiseen. Kun astumme pyhityksen tielle Jumalaa etsien, paasto voi olla meille uudistumisen ja hengellisen parantumisen aikaa.

Tämän Suuren Pyhän aikana pohdimme oman elämämme suuntaa – miten kulkisimme kristityn tietä elämässämme? Miten löydämme pelastavaisen polun omalla kohdallamme?

Erään meitä lähellä eläneen, Englannissa asuneen pyhän Sofronin mukaan me ihmiset kohtaamme ikuisuuden, koska elämme kirkossa, ja ikuisuudessa me elämme Kristuksen rakkaudesta. Puheissaan hän kirjoittaa, että pienten tekojen kautta astumme Kristuksen rakastamisen tielle, lähtemällä liikkeelle pienistä toimista.

Toimeen ryhtymisen alkuja tuetaan myös Filantropian tämänvuotisen suuren paaston keräyksen kautta. Paastokeräys ”Alkuja” kohdistuu kirkolliseen työhön Keniassa, ja sen kautta pyritään mahdollistamaan monenlaisia hyviä uusia alkuja, kuin istutuksia, joiden kasvusta ja kehityksestä paikalliset sitten huolehtivat. Antakaamme mekin tämän keräyksen kautta tukemme sisarillemme ja veljillemme Keniassa!

Vähä vähältä puhdistamme ja pehmennämme sydämemme maaperää. Mielenmuutoskin on matka – sydämemme kääntyy vähitellen. Yritämme viljellä hyviä ja valoisia ajatuksia, kasvattaa hyvää itsessämme, tehdä hyvää paitsi kaukana oleville sisarille ja veljillemme, myös niille ihmisille, joita arkielämässä kohtaamme. Näitten oman elämämme pienien alkujen kautta voimme antaa Jumalalle, mitä pystymme, ja Jumala voi siunata meidän pienet lahjamme ja moninkertaistaa sen hyvän, mitä annamme.

Uusi alku ja uusi suunta on aina mahdollinen. Vaikka elämä olisi miten sotkussa, Jumalassa on luja ja sortumaton toivo, pysyvästi ja aina. Pyhä Tiihon Zadonskilainen sanookin, että luottamus Jumalaan on luja ja järkkymätön. Koska Jumala on viisaus, Hän tietää, miten pitää auttaa, vapahtaa ja pelastaa. Hän ei voi olla tekemättä meille hyvää, vakuuttaa pyhä.

Tämä Suuri Pyhä on kirkon yhteinen, yhteisöllinen matka: paastoamme yhdessä, osallistumme paastonajan palveluksiin yhdessä. Useissa seurakunnissa toimitetaan myös yleinen sairaanvoitelu. Tänä aikana kirkko kutsuu myös kaikkia synnintunnustukselle. Paasto osana pyhityskilvoitusta on mahdollisuus ottaa pieniä askelia kohti ehyempää sydäntä, ja näin askel askeleelta kuljemme yhdessä kohti ylösnousemuksen juhlaa ja lopulta taivaallista kotia. Kristus on meidän tiemme.

Kulkekaamme päättäväisesti kohti pääsiäistä ja taivaan valtakuntaa, yhdessä kohti Jumalan valtakunnan iloa, valoa ja vanhurskautta ja Herran pääsiäisen kirkkautta!