Ortodoksinen maailma rukoilee rauhaa Ukrainaan

Ajankohtaista | 25.02.2022

Monien kirkkojen päämiehet ovat ilmaisseet järkytyksensä Venäjän hyökkäyksestä ja kutsuvat kristittyjä rukoukseen sodan päättymiseksi.

Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja ilmaissut solidaarisuutensa Ukrainan kärsivää kansaa kohtaan. Hänen Kaikkipyhyytensä kertoo rukoilevansa rakkauden ja rauhan Jumalaa valistamaan Venäjän valtion johtoa ymmärtämään sen tekemien päätösten ja toimien traagiset seuraukset. Hän kehottaa kaikkia valtioiden johtajia, Eurooppalaisia instituutioita ja kansainvälisiä järjestöjä tekemään työtä tämän kriittisen tilanteen rauhanomaisen ratkaisun eteen dialogin kautta. Veljellisesti ekumeeninen patriarkka kutsuu paikallisia ortodoksisia kirkkoja, kuten kaikkia kristittyjä ja myös jokaista hyväntahtoista ihmistä, lakkaamattomaan rukoukseen Ukrainan kansan sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden vallitsemisen puolesta.

Ekumeenisen patriarkaatin eksarkki Ukrainassa, Mikhail, puhuu viestissään Venäjän valtion avoimesta sotilaallisesta aggressiosta ja erityisestä koettelemuksen ajasta Ukrainan kansalle. Hän kehottaa keskinäiseen kunnioitukseen, huolenpitoon ja apuun sekä kiittää vilpittömästi Hänen Kaikkipyhyyttään ekumeenista patriarkkaa hänen rukouksellisesta tuestaan Ukrainan kansaa kohtaan. Eksarkki kutsuu rukoukseen Ukrainan valtion puolesta ja kehottaa myös koko kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan sodan ja, jos mahdollista, tukemaan Ukrainaa sen vastarinnassa.

Ukrainan autokefalisen kirkon johtaja, Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitta Epifanios, toteaa, että totuus on heidän puolellaan ja että heidän tehtävänsä on suojella kotimaataan ja tulevaisuuttaan. Hän rohkaisee yhdistymään, välttämään paniikkia ja uskomaan Jumalan kaitselmukseen. Metropoliitta kertoo, että kaikkien etulinjassa taistelevien puolesta rukoillaan. Hän kehottaa rukoilemaan akatistoshymniä Jumalansynnyttäjälle. Metropoliitta Epifanios vetoaa kaikkiin maailman uskonnollisiin johtajiin, että he tukisivat Ukrainaa ja pakottaisivat Venäjän ja Valko-Venäjän lopettamaan hyökkäyksen.

Georgian patriarkka Ilia II reagoi ensimmäisenä ortodoksisen kirkon päämiehistä Ukrainan tilanteeseen Twitter-viestissään. Hän toteaa, että vihamielisyyksien Ukrainassa on loputtava mahdollisimman nopeasti; muuten niistä kehittyy maailmantragedia.

Australian arkkipiispa Makarios tuomitsi omassa kannanotossaan Venäjän iskun Ukrainaan ja yhtyi Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitta Epifanioksen rukouksiin Ukrainan kansan puolesta. ”Tämä ei ole se maailma, jossa Kristus haluaa ihmiskunnan elävän! Tämä ei ole evankeliumin opetusten mukaista! Uskomme ja vakaumuksemme ei salli sotaan ryhtymistä! On jokaisen ortodoksikristityn velvollisuus rukoilla rauhan puolesta”, totesi arkkipiispa Makarios.

Myös Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa Hieronymos on ilmaissut järkytyksensä ja sanonut, että hänen ajatuksensa ja rukouksensa ovat heidän ukrainalaisten veljiensä ja Ukrainassa asuvien maanmiestensä luona. Arkkipiispa nosti viestissään esiin erityisesti lasten, vanhusten ja lapsiaan turvaan lähettävien vanhempien hädän. Hän toivoo ja rukoilee sodalle nopeaa loppua ja sitä, että osapuolet ymmärtäisivät, että kaikki ristiriidat voidaan selvittää keskustelemalla, ei koskaan voimankäytölllä.

Romanian patriarkka Daniel on ilmaissut äärimmäisen huolensa sodan alkamisesta Ukrainassa, ja kehottaa myös rukoukseen. Patriarkka toivoo, että löytyisi rauhanomaisen dialogin tie Ukrainan ja koko Euroopan hyödyksi. Samalla hän ilmaisi täyden solidaarisuutensa Ukrainassa asuvien romanialaisten ortodoksikristittyjen kanssa ja halunsa auttaa heitä mahdollisuuksien mukaan. Patriarkka Daniel sanoo, että he rukoilevat armollista Jumalaa, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden Herraa, suojelemaan ukrainalaista kansaa ja antamaan vastuuta kantaville poliittisille johtajille rauhantekemisen viisautta.

Metropoliitta Onufri, Moskovan patriarkaatin metropoliitta Kiovassa, on vedonnut ukrainalaiseen kansaan ja sotilaisiin sekä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, kehottaen lopettamaan välittömästi veljessurmiin johtavan sodan ja kutsuen katumusrukoukseen ja rukoukseen Ukrainan kansan ja sen armeijan puolesta. Hän kehottaa rohkeuteen tänä kohtalokkaana aikana Venäjän valitettavasti aloitettua sotilaalliset toimet Ukrainaa vastaan. Metropoliitta sanoo, että sodalla ukrainalaisen ja venäläisen kansan välillä ei ole mitään oikeutusta Jumalalta tai ihmisiltä. Hän sanoo toivovansa, että Jumalan rauha vallitsisi heidän maassaan ja kautta maailman.

Moskovan patriarkka Kirill ei omissa viesteissään myönnä Venäjän hyökänneen Ukrainaan. 

Teksti: Karoliina Maria Schauman ja Maria Hattunen