Kirkon keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahat haettavana

Ajankohtaista | 21.01.2022

Keskusrahastosta jaetaan korkeintaan 20 000 euroa ja Johannes Mureen rahastosta 7 000 euroa, hakuaika päättyy 4. maaliskuuta.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on varattu teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) mukaisesti näillä avustuksilla tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 7 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Mureen rahaston alkuperäistä henkeä ajatellen, tämä käsittää vain papit ja kanttorit. Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014).

Molempia apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi. Linkki hakemuslomakkeeseen: https://fi.surveymonkey.com/r/R9WDTYB

Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja – aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto. 

Hakuaika molempiin apurahoihin päättyy 4.3.2022. Kirkollishallitus tekee päätökset apurahojen myöntämisestä 27.4.2022.

Apurahan saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään. 

Lisätietoja: Sirpa Okulov, puh. 0500 946 601. sirpa.okulov@ort.fi