”Ilo Kristuksessa on voima, joka kantaa”

Ajankohtaista | 16.01.2022

Arkkipiispa Leon puhe vihitylle piispanvihkimyksessä 16.1.2022.

Arkkipiispa Leo puhuu piispa Sergeille

Kristuksessa rakas kanssapalvelija!

Tämä piispansauva on paimensauva, piispan apostolisen paimentehtävän merkki. Kätten päällepanemisen kautta tämä armo ja tehtävä on nyt Sinulle annettu.

Jo vuosikymmenien ajan olet palvellut kirkkoamme: valmistuit Kuopion pappisseminaarista pappiskandidaatiksi vuonna 1988 ja Joensuun yliopistosta ortodoksisen uskonnon aineenopettajaksi 1990. Samana vuonna saavuit kuuliaisuusveljeksi Uuden Valamon luostariin, jossa Sinut vihittiin 1992 munkiksi ja samana vuonna myös diakoniksi. Pappina olet palvellut jo miltei kolme vuosikymmentä. Valamon luostarin johtajana toimit yli 20 vuotta, ja olet tämän pitkäaikaisen tehtäväsi myötä vieraillut jo useimmissa hiippakuntamme seurakunnissa ja pyhäköissä sekä ollut mukana niin vierailuilla toisiin ortodoksisiin paikalliskirkkoihin kuin myös tervehdyskäynneillä patriarkkamme luona. Vuosien varrella olet ehtinyt tutustua oman kirkkomme nuoriin ja moniin muihinkin kirkkomme jäseniin, ja olet myös pitkään toiminut rippi-isänä.

Olet laaja-alaisesti nähnyt kirkkomme työtä kirkolliskokousedustajana vuosikymmenten ajan, sekä toiminut Valamon opiston johtokunnan jäsenenä ja Ortodoksisten Pappien Liiton ja eri järjestöjen ja säätiöiden hallituksissa. Valamo-kustannuksen julkaisutoiminnan kautta tunnet hyvin myös julkaisutyötä. Näin apulaispiispan tehtäviin kuuluvat eri osa-alueet ovat suurilta osin monin tavoin jo entuudestaan Sinulle tuttuja. Kiitettävää on halusi avata kirkollisen elämän ovia ihmisille, ja oletkin sanonut toivovasi tapaavasi seurakuntalaisia ja tutustuvasi työssäsi uusiin ihmisiin.

Yksi kirkon varhaisimpia piispoja, pyhä Ignatios Antiokialainen, opettaa, että kristityt seuraavat piispaa kunnioituksesta Kristusta kohtaan, joka on rakastanut meitä. Hän myös puhuu kunnioituksesta toinen toistamme kohtaan, rakastaen toisiamme Kristuksessa. Pyhä piispa kehottaakin: Tehkää kaikki yhdessä - yksi rukous, yksi toivo rakkaudessa, tahrattomassa ilossa. Kirkossa on uskon ja rukouksen, yksimielisyyden ja rakkauden kieli. Pyhä marttyyripiispa puhuukin ykseydestä uskossa ja rakkaudessa, joka on kaiken yläpuolella.

Vielä pyhä Ignatios Antiokialainen kirjoittaa kirjeessään magnesialaisille kristityille: ”Olkaa innokkaita kiinnittymään lujasti Herran ja apostolien opetukseen niin, että ’kaikki, mitä teette, onnistuisi’”. Kirkon järjestyksen mukainen elämä on siis siunattua! Kirjeessään trallialaisille pyhä sanoo, että lempeys on piispan voima. Monista pyhistä esipaimenista myös sanotaan, että he olivat lempeitä ja myötätuntoisia: Jumalan armon avulla mekin pyrimme sitä kohti.

Puhuessaan Polykarpokselle piispan tehtävistä pyhä toivottaa kaikkea iloa, ja kehottaa piispa Polykarposta olemaan kärsivällinen kaikkien kanssa ja rukoilemaan lakkaamatta. Myös meidän aikaamme lähellä elänyt pyhä Siluan Athosvuorelainen tuo esiin ilon, kun on puhe piispoista ja pappeuden armosta: apostolit tunsivat moninkertaista iloa: iloa Kristuksen tuntemisesta, iloa rakkaudesta Häneen, iloa siitä, että he toivoivat maailmalle pelastusta. Pyhän Siluanin mukaan piispoille on annettu suuri Pyhän Hengen armo. Piispat puhuvat Jumalan sanaa, ohjaavat pelastuksen tielle, rukoilevat, etsivät valistusta Herralta. Jumalaan turvaten piispa kantaa ristiä, lohtunaan ilo Kristuksessa.

Rukouksen ohjeen antaa myös pyhä piispa Ignati Brjantshaninov, joka neuvoo koettelemusten kohdatessa rukoilemaan ja laittamaan toivon Jumalaan. Hän kirjoittaa, että Jumalan rakkaus täyttää sen, joka rukoilee lakkaamatta. Kun me kerran luotamme Jumalaan, on meidän kestettävä kärsivällisesti kaikki ne koettelemukset, jotka meitä Jumalan sallimuksesta kohtaavat.

Piispa kohtaa tehtävässään niin ilonaiheita kuin erilaisia haasteita ja seurakuntalaisten ja työntekijöiden huoliakin. Pyhät piispat, jotka esirukouksillaan auttavat meitä tehtävässämme, tuntevat omasta kokemuksestaan piispan työn ilot ja vaikeudet. Juuri vaikeuksien keskellä he toivottavat iloa. Ilo Kristuksessa on voima, joka kantaa ja voi elähdyttää myös koettelemusten kohdatessa.

Kuten Valamon luostarissa on Jumalanäidin ikonien edessä lausuttujen anomusten kautta koettu ihmeellisiäkin rukousvastauksia, on täälläkin koettu apua Kozelshtshanin Jumalanäidin ikonin edessä rukoillen: rukousten kautta saatu apu on vakuutena Taivaan Valtiattaren suojeluksesta. Jumalansynnyttäjän suojelusta toivotan Sinulle myös uudessa tehtävässäsi.

Jumala siunatkoon palvelutyösi apulaispiispana hiippakunnassamme!

Kuva: Maria Hattunen